http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-09-20 14:02

A híradók Puskás Tivadar szellemi örökségét viszik tovább

|

A Magyar Honvédség nem működhet korszerű, 21. századi színvonalon működő híradás nélkül- köszöntötte levelében dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a katonákat a Híradók napja alkalmából, szeptember 19-én.

A Honvéd Vezérkar főnöke, dr. Benkő Tibor vezérezredes köszöntő levelében hangsúlyozta: a Magyar Honvédség nem működhet korszerű, 21. századi színvonalon működő híradás nélkül. „Ennek megvalósítása érdekében, a szervezetek vezetésének stabil technikai feltételei biztosításában nélkülözhetetlen a híradó-technikai rendszerek digitális eszközökkel történő végleges kiváltása, a híradó szervezetek speciális, szolgáltatás-orientált fejlesztése”- írta Benkő Tibor. Kiemelte az új elvárások szerinti vezetési rendszerek és komplex hálózatok kiépítésének fontosságát nemzeti, szövetségi vonatkozásban egyaránt. „Nagy felelősséget és szakmai elvárásokat támaszt a nemzeti és szövetségi feladatokra egyaránt felkészült, telepíthető híradó és informatikai század létrehozása.

Az új képesség létrehozásában nagyban számítunk a híradó szakemberek szakmai tapasztalataira, tudására és tenni akarására”- fogalmazott a vezérkar főnök. A vezérezredes méltatta a híradószolgálat elismerésre méltó, néha váratlan körülmények között is magas fokú munkáját, áldozatkészségét, elkötelezettségét, hivatástudatát, felkészültségét.

A honvédség kötelékében szolgáló teljes híradó szakállomány számára rendkívül fontos ez a nap, hiszen ekkor emlékezhetünk meg méltóképp a távközlés egyik legnagyobb alakjára, Puskás Tivadarra- mondta Csipszer Tibor őrnagy a Honvédelmi Minisztérium Lehel úti objektumában tartott ünnepségen. Ünnepi beszédében kiemelte: a Magyar Honvédséghez rendkívül nagy létszámú és széles feladatkörrel rendelkező híradó szervezet tartozik. Ezeknek a szervezeteknek – legyen szó ezredről, zászlóaljról vagy századról – az állománya az elmúlt években - magas szinten - képes volt biztosítani a híradó szolgáltatásokat, illetve fejleszteni azokat. „Állományunk sikeressége mögött áll Puskás Tivadar munkássága és az elmúlt években, évtizedekben eredményesen szolgáló híradó alegységek tevékenysége. Ennek az útnak a folytatása kell, hogy ösztönözzön minket arra, hogy néhány évvel később tisztelettel és megbecsüléssel emlékezhessünk, emlékezhessenek közösen elért eredményeinkre, szakmai sikereinkre”- fogalmazott Csipszer Tibor őrnagy.

Az állománygyűlésen dr. Lindner Miklós nyugállományú altábornagy, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöke kötötte fel a zászlószalagot az MH Támogató Dandár MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont alakulat zászlajára. Ezt követően elismeréseket adtak át, majd Juhász István vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte: az állomány példaképül szolgálhat mindenki számára, hiszen az elmúlt időszak feladatait legjobban ellátó szervezetek egyikéről van szó, amely még a kevés erőforrás és a szűkös lehetőségek ellenére is tisztességgel, becsülettel, hatékony erőforrás-gazdálkodással végezte munkáját! Emellett a gyakorlatokon is kiválóan helyt álltak. Juhász István vezérőrnagy erőt, egészséget és sikert kívánt a további munkához.


2011. szeptember 19. 16:06

 

(kormany.hu; Zrínyi Média- Draveczki-Ury Ádám)