http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-09-13 17:02

23. alkalommal meghirdetett Gábor Dénes-díj

|

A NOVOFER Alapítvány meghirdette a 2011 évi Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívását
Az 1989-ben alapított és 2007 évben Kármán Tódor díjjal elismert NOVOFER Alapítvány, 23. alkalommal, megújult feltételekkel hirdeti meg a GÁBOR DÉNES-DÍJ felterjesztési felhívását. Díjazási javaslatot a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetői továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek nyújthatnak be.

GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelölhetők azok a Jelölők által szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakemberek, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
• személyes alkotó közreműködésükkel jelentős mértékben járultak hozzá az intézményüket elismerő, sikeres innovációs tevékenységhez.


Az egyszeri alkalommal elnyerhető díj odaítéléséről a Kuratórium dönt.
A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.
A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben nyújtott, kiemelkedően eredményes, konkrét műszaki alkotó teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.


A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző 3 év jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.


Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a www.novofer.hu honlapról letölthetők.
A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje 2011. október 10.
Részletes tudnivalók, az adatlap és a felhívás a www.novofer.hu honlapról letölthetők.  Budapest, 2011. szeptember 13., kedd (OS)

 

További felvilágosítást ad:
Kosztolányi Tamás titkár:
Tel: 1-319-5111, 30-4848004

Budapest, 2011. szeptember 13.
Dr. Gyulai József a kuratórium elnöke

Kiadó: Novofer Alapítvány A Műszaki Szellemi Alkotásért