http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-09-06 09:21

Az alföldi autóút 2.

|

Dr. Rigó Mihály: A hasonló című dolgozat megírása után információt kaptam a Kiút Térségfejlesztési Egyesület ténykedéséről. Honlapjuk, a www.kiut.hu szerint ők 2007-2009. között évente rendeztek konferenciát a Balti- és a Fekete-tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése címmel, az International Visegrad Fund támogatásával, amely a Visegrádi Négyek együttműködését támogató szervezet. Az alábbi adatokat, térképeket, diákat honlapjukról, az egyes előadók előadásaiból vettem le.

 Aki ezt a honlapot megnézi, láthatja, hogy a konferenciák előadói ma is neves hálózatfejlesztési szakemberek és a kor aktuális, magas rangú politikusai voltak. Sok munkát végeztek, melyet kár figyelmen kívül hagyni. Köszönet munkájukért, mert annak nagy része ma is használható.

 Az alföldi autóút című tanulmányom itt olvasható.

 

 

Újabb adatok az alföldi autóúthoz, avagy megállapodás 2006-ban a lengyel Łańcutban


A szerző sok térkép közlésével ismerteti az európai kelet-nyugat, valamint az észak-déli gyorsforgalmi utak hálózatát, különböző koncepciók szerinti alakulását, fejlődését. Ebbe illeszti az alföldi autótra irányuló magyar érdekű koncepciót, a távlati fejlesztési célokat.

 

A tanulmány itt olvasható, a záró gondolatokat pedig az alábbiakban közöljük.

 

A rajzon ábrázoltuk a Bánáti főutat, szerb nevén a Banatska magistralát, mely az egyik déli folytatása lehet a lancuti útnak, valamint az E671 j. utat a román − magyar határ mellett Romániában, mely szervesen kiegészíti a magyar alaphálózatot.

Lényeges hangsúlyoznom, hogy az Alföldi autóútnak az M43-tól délre egyik folytatása lehet a Bánáti főút Szerbia felé, a másik a magyarcsanádi Szent Gellért-hídon át Temesvár felé, végül a harmadik maga az M43 autópálya Arad és Temesvár felé. Ez utóbbi esetben Temesvártól Szerbia felé kell nyomvonalat keresni.

Az eddigiek alapján megállapítható az, hogy a rácsos alaphálózat gondolatban majdnem kész, néhány helyen kell a korábbi nyomvonalváltozatot módosítani. Még megvitatás, elfogadás előtt van az Alföldi autóút. Ezzel a Dunántúlon is, az Alföldön is 2-2 db észak-déli alapvonal lenne az észak-déli irányú alaphálózat részeként.

A fenti ép Magyarországon kívüli vonalait lehetett volna módosítani, ha a V4 országok Észak - Dél Konferenciája létrejöhetett volna.

A MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége 2011. augusztusi döntése megakadályozta azt, hogy a kialakítsuk közösen, az érintett országok mérnökeinek bevonásával, a közép-európai, köztes – európai rácsos alaphálózatot, és rendszerbe illesszük a magyar elképzelést.

Kérem együtt kezelni a lancuti nyomvonalat északról Lengyelországon át Miskolcig, az Alföldi autóutat és a lancuti útvonal déli kiterjesztését lehetőleg Szerbián át Görögországig!


Szeged, 2011. szeptember 5.

dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök és
okl. építőmérnök