http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2016-03-26 05:06

Dulovics Dezső halálára

|

Szomorú szívvel értesültem Dezső bátyánk elhunytáról. Tavaly ősszel a bajai főiskola Tudástára számára egy rövid, 45 perces, videóra vett beszélgetést folytattunk vele mintegy "portrét" készítve róla. A mellékelt fotó akkor készült.
A kép készítője Makrai Balázs

DULOVICS DEZSŐ (Rimaszombat, 1935. III. 6. - Budapest, 2016. III. 23.) Okl. mérnök, egyetemi doktor (1979) PhD (1995)., igazságügyi szakértő. Mérnöki működése a műszaki felsőoktatáshoz kapcsolódik. 1960-tól egy évtizeden át a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem tanársegédje, adjunktusa. 1970–71 között Pozsonyban a Vízgazdálkodási Fejlesztési Intézet főmunkatársa.

Áttelepülése után 1971-től nyugdíjba meneteléig a budapesti Műegyetem adjunktusa, docense. Részt vett Pozsony és Nyugat-Szlovákia vízellátása fejlesztési terveinek kidolgozásában, egyes városok vízmű rekonstrukciójában, számos kutató-fejlesztő munkában. Mintegy 50 publikációja jelent meg Szlovákiában és Magyarországon. Főbb kutatási területei a műanyagtöltetű csepegtetőtestek áramlástani és technológiai vizsgálata; oldómedencés szennyvíztisztító vizsgálata, fejlesztése; helyi szennyvíztisztító berendezések alkalmazásának vizsgálata körébe tartoztak.

A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1981 óta tagja. A Társaság Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztályának 1993-1999 között elnöke, majd vezetőségi tagja volt. Működését a Társaság 1987-ben Pro Aqua kitüntetéssel, 1996-ban pedig Tiszteleti tagsággal ismerte el. A hazai műszaki értelmiség mozgalmainak tevékeny részeseként a Magyar Mérnökegyletnek, valamint az 1997-ben hivatalosan is megalakult Magyar Mérnöki Kamarának alapító tagja volt. Ugyancsak 1997-től a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) alapító és elnökségi tagjaként, ill. ügyvezetőjeként több mint 17 éven keresztül járult hozzá a szervezet mindennapi működéséhez. Nevéhez fűződik az évente megrendezett MaSzeSz konferencia, valamint a Hírcsatorna periodika is, amelynek alapító főszerkesztőjeként máig meghatározó szerepe volt a MaSzeSz életében.

Gampel Tamás