http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2016-03-24 11:01

A tervezési sebességről a szolgáltatási színvonalra helyezzük át a súlypontot

|

A mai Közutak Tervezési Szabályzatunk (KTSZ) valószínűen egy korábbi német tervezési előírás tükörfordítása. Ezt nem hátrányként írom, csak tényként, mert egy műszaki nagyhatalom példáinak követése sokszor megóv bennünket a tévutaktól.
Nem szabad azonban ezt elvtelenül tenni! Ebből indul ki, ezt vizsgálja dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök.

A Közutak Tervezési Szabályzata korábbi, mára már meghaladott elvekre épül. A mintát szolgáltató németek elveket váltottak, amikor a tervezési sebesség helyett a forgalmi sávok számát tették piedesztálra. A dolgozat írója többek javasolja ennek hazai átvezetését is.

 

A dolgozat itt olcasható>>