http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2015-12-31 04:10

Nem kellett volna inkább disztingválni?

|

Az új közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban a Mérnök Újság 2015. novemberi és decemberi száma interjút közölt Barsiné Pataky Etelka MMK elnökkel és Rigó Csaba Balázs elnökkel (Közbeszerzési Hatóság).

dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök, ny. mérnök nem ért egyet a cikkek irányultságával. A dolgozat írója nagy különbséget lát a mérnöki szolgáltatás és az építési beruházás között. Ezért kifogásolja azt, hogy az új közbeszerzési törvény azokat azonos módon kezeli.
Az interjúalanyok óriási vívmányként tálalva kifejtik:
„Véget ért az áralapú versenyeztetés időszaka.” „Áttér a minőségi kiválasztás elsődlegességére a hazai közbeszerzési törvény. Az irányadó végrehajtási rendelet a mérnöki és az építészeti szolgáltatások, valamint az építési beruházások esetében ki is zárja a legalacsonyabb ár szerinti értékelés lehetőségét.”

A gyakorló szakember szerint a mérnöki szolgáltatás és az építési beruházás közötti különbség hasonlatos a szürke hályog és a lúdtalp kezelése közötti különbséggel.

A dolgozata itt olvasható>>