http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2015-04-16 12:57

Széll Jenő gyászhíre

|

Széll Jenő (1947.03.05., Makó – 2015.02.13., Szolnok)

Több mint 30, a víziközmű ágazatban eltöltött év után, 2015-ben tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Kérjük, hogy aki ismerte, őrizze meg az emlékét!


Széll Jenő szakmai életrajza

1947.03.05-én született Makón. Okleveles vegyész (1971) és okleveles környezetvédelmi szakmérnök (1990). 1965-ben végzett a debreceni Vegyipari Technikumban, ahol az érettségi mellett vegyész technikusi végzettséget is szerzett. A katonai szolgálat letöltése után 1966-ban a József Attila Tudományegyetem vegyész szakjára nyert felvételt, melyet 1971-ben jeles minősítéssel végzett el. 1971-től a törökszentmiklósi Aranykalász MgTsz laboratóriumában kezdett el dolgozni, 1972-től pedig az ugyancsak törökszentmiklósi 604.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanáraként tevékenykedett.

1983-ban került a Szolnok Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Technológiai Osztályára, ahol szennyvíz laboratórium csoportvezető beosztásban dolgozott. Az osztályhoz tartozó laboratóriumban a megyei vízmű üzemeltetési körébe tartozó ivóvizek, szennyvizek, mesterséges fürdővizek, technológiai vizek és használt vizek kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatát végezték a hatósági elvárásoknak és üzemeltetési igényeknek megfelelően. Munkájának és hozzáállásának elismeréseként pár éven belül az osztály osztályvezető helyettese és laboratóriumvezetője lett.

1996-ban a víziközmű ágazat átrendeződött, a megyei vállalat több vízműre esett szét. Az anyaszervezet vízmű Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok néven folytatta tovább működését. 1996. március 1-től a Technológiai Osztályból megalakult Techno-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, mely pozícióját tragikus hirtelenséggel bekövetkező haláláig betöltötte.

Vezetése alatt a laboratórium óriási fejlődésen ment keresztül. A Techno-Víz Kft. megalakulásától kezdve a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált vizsgálólaboratóriumként működik. A laboratórium fő profilja továbbra is a víziközmű ágazat szinte teljes területéhez (ivóvíztisztítás- és szolgáltatás, szennyvíztisztítás, szennyvíziszapok, stb.) kapcsolódó vízmintavételek, helyszíni-, és laboratóriumi vizsgálatok végzése maradt, ugyanakkor jelentős számú, elsősorban hatósági előírásokhoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokkal egészült ki. A fejlődést jól mutatja, hogy a megalakuláskor a főleg klasszikus analitikai és egyszerű bakteriológiai vizsgálatokat végző laboratóriumból mára széleskörű a hazai és Uniós igényeknek megfelelő nagyműszeres vizsgálatokkal (pl. AAS, GC, GC-MS, ICP-OES, IC, TOC, TN, stb.) egészült ki.

Széll Jenő vezetése alatt mindig lehetőséget biztosított a fejlesztésekre, melyek a jogszabályi előírások, szakmai szempontok és a megrendelők igényeinek megfelelően történtek. A Techno-Víz Kft. munkatársainak száma az 1996. évi 11 főről 2015. évre 36 főre emelkedett.
Az ügyvezetői feladatok mellett mindig jutott ideje szakmai tevékenységre.

 

1983 óta a Magyar Hidrológiai Társaság tagja. Számos előadást tartott a hazai szakmai szervezetek (pl. MHT, MaVíz, stb.) konferenciáin, szakmai oktatások és tanfolyamok előadója (pl. úszómesterképzés). Részt vett a szennyvízvizsgálatokkal kapcsolatos szabványok fordításában. Egyik kiemelkedő munkája a tiszai ciánszennyezéskor a cianidtartalom eltávolítására kialakított technológiai beavatkozás kidolgozása laboratóriumi oldalról, mely segítségével biztosítható volt, hogy a cián havária esetén Szolnok és a környező települések nem maradtak egészséges ivóvíz nélkül. A Magyar Mérnöki Kamara tagja, a vízanalitika, vízminőség-védelem és vízminőségi kárelhárítás terület szakértője. A rutin laboratóriumi vizsgálatok mellett részt vett számos technológiai kutatás-fejlesztési kísérlet kidolgozásában és értékelésében (pl. Holt-Tisza tartalék vízbázis üzemeltetés, fonálférgek eltávolítása a vízhálózatból, íz-és szaganyagok a tisztítási technológiában, stb.) 2013-ban, a víziközmű ágazatban eltöltött 30 év munkájának elismeréseként a Magyar Víziközmű Szövetség Elismerő Oklevél kitüntetésében részesült. A laboratóriumi vizsgálatokra épülő, az érvényben lévő jogszabályokhoz kapcsolódó önellenőrzési tervek, kárelhárítási dokumentációk, szakvélemények és szaktanácsadások elkészítésével jelentős szakmai segítséget nyújtott mind a viziközmű szolgáltatók, mind egyéni cégek részére. Széll Jenő mindig fontosnak tartotta a laboratórium irányítási rendszerének fejlesztését. Az akkreditációhoz kapcsolódó egyre növekvő elvárások mellett a laboratórium jelenleg is megfelel az MSZ EN ISO / IEC 17025:2005 szabvány előírásainak.Szolnok, 2015. április