http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2014-11-13 10:10

Elhunyt Hankó Zoltán dr.

|

(Budapest, 1925. február 3. - Budapest, 2014. október 21.)

Vízépítő mérnöki oklevelét a budapesti József nádor Műszaki Egyetemen, 1948-ban szerezte meg. Ezt követően az egyetemen tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott, mint a II. Vízépítési Tanszék Hidraulikai Laboratóriumának vezetője.
Tanszéki munkájának keretén belül a Mérnöki hidraulika, a Folyamszabályozás és víziutak, valamint a Vízépítési mérnöki szerkezetek tantárgyakat oktatta.

1958-tól a VITUKI tud. főmunkatársa lett, 1975-ig hidraulikai kutatási témafelelősként a laboratóriumi kisminta kísérletek során a folyami hidraulika kérdéseivel foglalkozott. Ezen belül a duzzasztók, zsilipek hidraulikai hatásainak, a vízellátást és szennyvíztisztítást szolgáló medencék célszerű kialakításának kísérleteit végezte, irányította. Az itt végzett tudományos munkák jelentették az alapot egyetemi doktori fokozatának 1963. évi elnyeréséhez.

A VITUKI Műszaki Fejlesztési Intézetének hidromechanikai főosztályvezetőjeként az ő feladata lett a Kvassay Jenőről elnevezett hidraulikai laboratórium igazgatása, a különféle műtárgyak (Tisza-II. Vízlépcső, Nagymarosi Vízlépcső, stb.) áramlási, szivárgási viszonyainak modellezése.

1976-tól újabb feladatokat kapott. Mint a VITUKI tudományos titkárságának vezetője részt vett az országos vízgazdálkodási kutatási-fejlesztési (K+F) programok tervezésében, kidolgozásában és koordinálásában. 1981-86 között kidolgozta és szervezte a VITUKI külföldi megbízói részére a tanácsadó mérnöki szolgáltatások széles körét. Ebben a minőségében rendszeres előadója volt a VITUKI által szervezett Nemzetközi Hidrológiai Mérnöktovábbképző tanfolyam Árvízmentesítés c. tantárgyának.

1986-ban történt nyugdíjazása után is komoly feladatokat kapott, a 2000-es évek közepéig a VITUKI Rt. ny. tudományos tanácsadója volt. 1988-ban – mint a szervező bizottság elnöke – egyik kezdeményezője volt a Vásárhelyi Pál Társaság megalakításának.

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztályának sokáig vezetőségi tagja, a Vitális Sándor Szakirodalmi nívódíj bíráló bizottságának alapító tagja volt. Tevékenységét a MHT 1993-ban Tiszteleti tag címmel ismerte el. Mindezek mellett tagja volt a MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságán belül működő Műszaki Hidrológiai Albizottságnak.

Szakirodalmi munkássága keretében több mint 150 dolgozat, egyetemi jegyzet, 3 könyv és számos cikk látott napvilágot, több idegen nyelven is. A szakmérnöki képzésben sokáig használt Hidromechanikai és vízépítési műszaki ügyintézői alapismeretek II. c. jegyzet szerkesztője volt. Sokszor járt külföldön, hosszabb ideig tartózkodott Angliában és Franciaországban. Több nemzetközi tudományos szervezet – így pl. a Nemzetközi Hidraulikai Kutatási Szövetség, ill. annak Magyar Nemzeti Bizottsága – munkájában annak titkáraként vett részt.

A gyémántdiplomával kitüntetett mérnök eltávozásával egy – a magyar vízgazdálkodási tudományos kutatás elmúlt fél évszázadi történetének második „nagy generációjához” tartozó – kiváló szakembert vesztettünk el.

Összeállította: Fejér László

Gyászjelentése itt látható>>