http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2014-05-19 15:26

A vízbázisok alkotmányos védelmének új koncepciója

|

A Jogtudományi Közlöny 2014. májusi számában Szabó Marcel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest) habitált egyetemi docensnek jelent meg írása a vízbázisok alkotmányos védelmének jogi hátteréről.


Az emberiség hosszú évszázadokon keresztül a vizet közjónak, res communis omnium usus-nak tekintette, és nem a meggazdagodás vagy a profitszerzés potenciális forrásának. Mind a civiljogi, mind a common law tradíció fenntartotta a víznek, mint speciális természeti erőforrásnak a közjó érdekében államilag korlátozott használatát.

 

Az 1947-es Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), továbbá a GATS Egyezmény rendelkezései alapján azonban a vizet olyan árunak kell tekintenünk, amelynek a forgalmazását a GATT nemzetközi szerződéses rendszerében résztvevő bármely tagállam megterhelheti adókkal vagy vámokkal, ugyanakkor forgalomképtelen dolognak nem minősítheti.

 

Ez a rendelkezés különös aggodalmakat vet fel, tekintettel arra, hogy az emberiség létszámának gyarapodása következtében az elérhető egy főre eső vízmennyiség folyamatosan csökken, és úgy tűnik, hogy több mint 1 milliárd ember vízszükségletének kielégítésére világunk már ma sem képes.

 

 

Ha a téma a vízügyi mérnököt is érdekelli, akkor a Jogtudományi Közlöny  2014/5. száma megrendelhető a logod@logod.hu email címen. Ára: 1800 forint.