http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2014-02-05 11:22

A Natura 2000 területek felülvizsgálatának indokai

|

Dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök évek óta gyűjti a Magyarországon aránytalanul nagy mennyiségű Natura 2000 terület felülvizsgálati, csökkentési indokait. Ezeket most közreadja, és bízik abban, hogy a listáját a Tisztelt Olvasók még bővítik.

Minden kis környezeti változást érzékenyen lekövet az élővilág változása. A fajok felfoghatók a klímaváltozás élő műszereinek is. A Natura 2000 terület egy helyhez kötött fogalom, annyira, hogy helyét a földhivatalok helyrajzi számaival adják meg.

Lehet követni egy dinamikusan változó összefüggés-rendszert egy mechanikus területkijelöléssel?
Kérem az olvasót, nézze meg a hazai bükk előfordulás területének változását. Ha a Dunántúlon kijelöltek egy bükkfás részt Natura 2000 területnek mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor mi lesz a Natura 2000 kijelölés szerepe akkor, ha a bükkös erdő eltűnik még a környékről is?
Ugyanez a kérdés az Alföldre: ha kijelöltek naturás területnek egy vizes élőhelyet az Alföldön, akkor az Alföld szinte általános elsivatagosodása esetén mi lesz az egykori vizes élőhely növény- és állatvilága, ha eltűnik a vizes élőhelyből a víz? Az élőlényekkel elindulnak majd a kőbe vésett naturás területek is? Képtelenség lesz ezt az ostoba naturás területekkel követni!

A másik lehetőség az, hogy bármi fog is a helyrajzi számokkal kőbe vésett naturás területen élni, az védett lesz, mert belépett a naturás területbe. Ennyire csak nem vagyunk ostobák.
Hogyan képzelték a kiötlők azt, hogy a dinamikus rendszerre rá lehet húzni egy mechanikus, merev valamit? Nem képtelenség ez? Feltárva azonban a naturás területek kijelölésének terméscsökkentő, valódi okait, sajnos várható az, hogy a naturás terület akkor marad, ha kimennek alóla, belőle az élőlények, mert a mezőgazdaság korlátozó fő funkciójukra akkor is szükség lesz.

A tanulmány itt olvasható>>