http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-12-21 16:48

A vélemény nélküli MMK

|

Kezdjünk új lapot. Javasolja dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök.
Ne javasolgassunk tovább. Ne könyörögjünk azért, hogy ellentmondhassunk. Nem kell utánuk kapkodnunk, hanem le kell róluk válnunk. Logikus volt, amit megpróbáltunk.A legutóbbi, a 2013. decemberi Mérnök Újság – a MMK lapja - az alábbi címlappal jelent meg:Tényleg ne tegyék ezt velünk? – mert különben mi lesz?
Megteszik, mert megtehetik!
Ezt érezhetik a vágóhíd bejárati ajtaja előtt, levágásuk előtti utolsó pillanatban, a kiszolgáltatott betereltek. Van ellene bármilyen fegyverünk?
Nincs! Ma nincs!


Ugyanezen szám vezércikkében Barsiné Pataky Etelka, a MMK elnök asszonya, írja: „Nem értjük, miért nem kérdeztek, kérdeznek meg”.
Nos, egyszerű a válasz!
Az a gyanúm, hogy a MMK sem a társadalomnak, sem a politikumnak nem létezik. Még a VEKE ismertsége is nagyobb a miénknél.


A MMK a társadalom izgalmas, elemi kérdéseiben nem nyilvánult, nem nyilvánul meg, azaz nem formálja, fogalmazta meg ezekben a fontos ügyekben a hazai mérnök társadalom véleményét! Nincs a MMK honlapján egy állandó rovatunk, ahol a kamara állásfoglalásai lennének olvashatók. Véleményünket soha nem vittük a média elé.

Valami miatt a kamara vezetése felháborodását a tagság felé irányítja? Talán a tagság döntött így? Felháborodásunkat nem a számunkra hátrányos döntést hozó felé kell artikulálni?

Nem volt szavunk az ún. privatizációkról, a nemzeti vagyon elkótyavetyéléséről, az államadósság, az önkormányzati adósságok felszaporításáról, nem fájlaltuk az ipar krémjének (GANZ, MOM, ORION, IKARUSZ stb.) megsemmisítését, felszámolását.

Velük a munkakultúrájukat, a töménytelen csodálatos mérnöki munkát.

Nemcsak híres magyar gyárak süllyedtek el, hanem iparágak is!

 

Csak nem ezt a modellt akarja követni a MMK?


Mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, lenne a rengeteg munkahely megszüntetése, a ki tudja majd mikorra és mennyiért felszámolható óriási munkanélküliség! Ma már látjuk, hogy mennyibe kerül egy új munkahely létesítése, de ingyen felszámolhatták a munkahelyek százezreit. Ezzel egy időzített bombát építettek be a társadalomba.


Egy szót sem írtunk le az egyetemi oktatás lezüllesztése ellen, amikor a főiskolákból egyetemet, az egyetemekből főiskolákat alakítottak ki és mindkettő működési modelljévé a szatócsboltot tették meg. Senki nem említette közülünk, hogy nálunk Bologna előtt volt már kétlépcsős képzés, a főiskolai és az egyetemi, a tökéletes átjárhatósággal, mindkét irányban! Hagytuk a tökéletesen értelmetlen bolognai-folyamatot átverni rajtunk! A technikus képzés megszüntetése nekünk annyit sem jelentett, mint egy naplemente.


Már az első közbeszerzési törvénynél rá kellett volna mutatni arra, hogy úgy rossz, ahogy van! Ennek toldozgatásait is áthajtották rajtunk.


Az ember - ha másként nem, mint erőforrás - életszínvonala, mára inkább életszínvonal alattisága a MMK-nak fel sem tűnt? 23 év alatt sem tudták a magyar bérek elérni az EU átlagát! Említésre sem méltó jelenség? Így, ennek segítségével, a hazai üveggyöngy néhányszorosáért ma is külföldre rabolják a fiatal magyar értelmiséget, ezzel elrabolva a legnagyobb magyar vagyont! A MMK ingerszintje alatt lenne mindez?


Nincs szavunk a magyarság fogyása ellen sem!
Hagyjuk vígan kivégezni a hazai kkv-okat is!
Hagyjuk az építőipar „szabályozásába” szándékosan beépített kiskapukat!


Nincs szavunk az egekbe menő építőipari egységárakról! Nem érdekel bennünket a töménytelen hitvány munka, a minőség megszűnése sem.


A megkezdett sort biztosan még több hasonlóval lehetne folytatni!
Mi nem politizálunk! – hangzott a lapítás, a meghunyászkodás, a félelem jelszava. De ez ide vezetett!


Mivel a mérnöktársadalomnak nincs megfogalmazott, leírt véleménye a társadalom lényegi kérdéseiben a politikusok szabadon döntögethetnek társadalmi kérdésekben, sokszor kifejezetten mérnöki kérdésekben is, mindannyiunk kárára.
Egy szervezet, melynek nincs véleménye, nem létezik! A mérnökbálak lebonyolításához nem kell MMK!
Ha nem létezik a MMK, akkor azzal bármit meg lehet tenni! Nem ez az első eset, és nem is az utolsó!


Egyik hasonló húzása a politikumnak az ún. angol nyelvű magyar szabványok bevezetése volt. Ez maga a fából vaskarika! Ezt az aljasságot csak velünk lehetett megtenni! Elképzelhetetlennek tartom pl. az angol nyelvű francia vagy a német nyelvű angol szabványok fogalmát!
Mi pedig néhány hónapig úgy csináltunk, mintha rettenetesen fel lennénk háborodva, majd hagytuk nagyon gyorsan elülni az egészet. Nehogy a felháborodásunk miatt büntetést kapjunk!
Nehogy hangoskodásunkkal még valamelyik főhatalmasság felvonja a szemöldökét, beráncolja a homlokát, mert esetleg hirtelen mérgében még megszüntetik a MMK-t.

De itt vannak a kisebb jelentőségű beavatkozások, mint a főpolgármester úr legutóbbi 20 pontja, mely rögzíti, hogy mely jelzőlámpás csomópont mely fázisát kell módosítani! Meg merne Ő egy hasonló levelet írni az egyik pesti sebészeti klinikának a napi operációk ügyében így: Kovács Jóskának ne a veséjét vegyék ki, hanem inkább amputálják a bal lábát? Nyilván nem meri megtenni, mert a döntés következményeit az orvosok egy héten belül be tudnák mutatni! Ennyi a titok! Az orvos helyett nem mer a politikus dönteni! Miért hagyjuk, hogy a mérnök helyett döntögessenek?


Mi most elősegítjük a következmények nélküli döntéseket.
Mi nem tudjuk megfogalmazni a megalapozatlan, a mérnökök megkérdezése nélküli politikusi döntés kárait! Amíg ez így van, szemrebbenés nélkül döntenek a mérnökök helyett! Így nincs és nem is lesz szükség mérnökre!


Ahogyan szándékosan kihagytak bennünket az előző 7-éves ciklus pályázataiból, ugyanígy ki fognak hagyni az újakból is. Be fogják bizonyítani, hogy a jogászok és a pályázatírók vígan elvezetik ezt a szép új világot.


Véleményem szerint a hazai mérnöktársadalom legszebb feladata, funkciója az, hogy legyen a magyar társadalom józan esze! Tudásával ezt szolgálja ki.
Országunk mai állapota nagyrészt annak következménye, hogy a mérnöki gondolat, a mérnöki megközelítés szinte mindenből kimarad.
Ez az írásom kiegészítése a 2011. június 6-i írásomnak, mely itt olvasható>>

Figyelni kezdtem az építészmérnök kollégák véleményeit, hátha van közös ügyünk! Az alábbiakat találtam a legutóbbi idők terméséből Ertsey, Rácz és Koós építészmérnök urak tollából:

„Ránk itt nincs szükség!?”
„… újra belénk törlik a cipőjüket egyes politikai tényezők.”
„Megtanultam azt, hogy amíg attól féltem, hogy bánthatnak, addig belém is rúgtak, mióta ne félek, tőlem félnek.
Nyitott közéletre, érdekvédelemre van szükségünk. Ezt csak Te meg mi, azok, akiknek ez fontos, azok tudják kiharcolni.” Lásd itt>>

„Lassan minden szervezetnek van szóvivője, de egy 5-6-7-8-9-10(?) ezres kamarának nincs, aki képes lenne egy adott ügyben elmondani a MÉK álláspontját.” Lásd itt>>

„Igenis nagyon kemény harcot kell megvívni a pozícióinkért. Senki nem vívja meg helyettünk. Ha egy választott legitim kamarai vezetőt szőnyeg szélére állíthat egy kinevezett államtitkár (majdnem azt írtam "kócos") akkor nem is fogunk elérni semmit.”
”… mai tudásom szerint, csak egy határozott, harcot is felvállaló kamara képes változtatni, de azt sem máról holnapra.” Lásd itt>>

„Kiszolgáltatottságunk teljes.”
„Egy élhetetlen és embertelen rendszert építettek körénk, a brüsszeli és itthoni bürokraták szabályaival téve gyarmattá minket, ahol csak a gazdasági és politikai hatalom kiváltságosai alakítják a szabályokat, mi nem is létezünk.”
„A globalizáció, amiből kizárólag egy viszonylag szűk anglo-amerikai elit és annak a világ maradék részén lévő vazallusai profitálnak, most kezdi világszerte kikényszeríteni a szociális együttélés olyan formáit, amelyek tiszta karikatúrái mindannak, ami megérdemli, hogy emberhez méltónak nevezzék.” (Thomas Meyer, Der Europäer)”
„A realitás ez. Egy globális erőforrásháború zajlik, ahol Magyarország is hadszíntér.”
„A döntéseket a politikusok hozzák, de velük nincs kapcsolat. Olümposzi magasságokban lebegnek, velünk nem szoktak tárgyalni, csak ritkán.”
„Megteheti egy politikus, hogy amikor kamaráink szót kívánnak emelni szakmánk érdekében, súg, hogy t.i. ne ugráljunk, mert esetleg még rosszabb lesz a helyzet, ha feszegetjük.”
„A politikusok és közöttünk ott van a minisztériumi apparátus, aki futószalagon gyártja a jogszabályokat. Ezeket mi megkapjuk rövid határidejű véleményezésre, majd azt csinálnak vele, amit akarnak, az apparátus és a politikusok együtt. Magunk se ismerünk rá, mi az, ami kijön a közlönyben.”
„Neki lehetne rugaszkodni egy újabb fordulónak, ahol mi osztjuk a lapot. Soha jobb alkalmat, mint a választások idejét.”
„Mi lehet a megoldás?
Az alapvető kérdés az, hogy ne a minisztériumi apparátus diktáljon, hanem mi, akik a szakmát gyakoroljuk. Ez a kamarák jogállásának radikális megerősítését jelenti, tehát ne véleményezésre kapjuk meg a minket érintő kész jogszabályokat, hanem fordítva: a MÉK által adott – a politikusokkal egyeztetett, egy választási programban megvitatott és elfogadott irányvonal - határozza meg a jogszabályi környezet alakulását, a minisztérium ennek megfelelően alakítsa azokat, és a végső jóváhagyásban a kamaráknak vétójoga kell legyen. A kétkamarás parlament is megoldás lenne, ha ezt ma valakik akarnák, de nem érett meg rá a helyzet. A paradigmaváltás pedig elkerülhetetlenül magával kell hozza a gazdasági és politikai parlament kettéválását, melynek összefolyása mai bajaink fő oka, a gazdasági és politikai hatalom összefonódása révén. A fizetett politológusok pedig locsoghatnak bármit, jó lenne, ha egyszer végre nem hagynánk, hogy helyettünk gondolkozzanak.” Lásd itt>>


„A kormányzati negyed (K4) ügye jól illusztrálja, hogy hiába handabandázunk, fel lehet velünk törölni a padlót. A helykijelölés máig homályos körülményei és elhibázottsága, a koncepciótlan városvezetés ad hoc ötletei és az előkészítettség hiánya, a politikával összeszövődött ingatlanfejlesztői érdekcsoportok szabad garázdálkodása, amit mi, építészek végignéztünk, vagy elszenvedtünk, mindennél beszédesebb. Szerencsésebb múltú országokban egy nemzetközi pályázat nyertesét az ország és a politikusok a tenyerükön hordozzák. Nálunk itt van az építészet presztízse, a lábtörlő alatt. A nemzetközi zsűri kétségtelen érdeme volt, hogy a lobbiháttérrel nem rendelkező kakukktojás tervezőcsapat lett a nyertes a „biztos befutók” előtt, akiknek – t.i. a nyerteseknek – a munkából való kiszorítása és a leendő beruházójelöltek tervezőcsapatainak behozatalára irányuló nyomulás már az eredményhirdetés pillanatában megkezdődött. Etikai bizottság? Ha odáig fajult volna a dolog, mire megyünk vele? A média, a „szabad sajtó” érdeklődése, amint az építészek jogainak védelméről volt szó, hirtelen elolvadt.”
„A városokat az ingatlanfejlesztők tervezik, akik pénz nélkül érkeznek, bankhitelből építenek, a költségbe bekalkulálva az övezeti átsorolás által felértékelt telek keletkező milliárdos értéktöbbletéből az ügy keresztülviteléhez szükséges pár százmilliós korrupciót, hogy aztán többszáz százalékos haszonnal álljanak odébb.”
„A Kamara – sok hasznos és fontos funkciója mellett – a legfontosabb kérdések tekintetében súlytalan sóhivatallá vált. Az ország – és vele együtt szakmánk – a szakadék szélére került, a gazdasági és politikai hatalom játékszerévé vált. A Nemzeti Építészeti Tanács súlytalan gittegylet, mely szép szólamokat fogalmaz meg, ahelyett, hogy jogosítványokat követelne. Felelős minisztériumot, civil részvételt, a kamara vétójogát az összes, minket érintő kérdésben. Enélkül marad minden a régiben, és akkor minek csináljuk?” Lásd itt>>

„Valahol olvastam hogy valaki 500 eFt/hó összegért vállalta volna a Bpesti kamarai elnöki tisztséget..sokalták.......Uraim...az kevés. Legyen 1.000.000 Ft/ hó, de álljon a média elé, lobbizzon értünk. Van rá keret bőséggel. Legalább, mint a sarki fűszeresnek is, legyen valami "hangunk". Mert az nincs.”
epiteszikon, 2013.04.08 15:33 CEST


„De hogyhogy nincs a Kamarának egy szóvivője? Aki például itt irogatna, megnyugtatna, simogatná lelkünket, hogy jobb lesz. A TV-ben az országos mentőszolgálatnak van Arca? Ugye hogy van? Hirtelen mindenkinek beugrik egy piros kabátos, kicsit kopaszodó ám nagyon szimpatikus férfiúi arc. Ha Ők, akik folyamatosan negatív, halálesetekkel feltuningolt híreket tudnak egy Arccal eladni, akkor Mi, Akik építő jellegű munkát végzünk, miért ne képviselhetne szintén egy ember? … Az itteni hozzászólóknak minden tiszteletem, de a hozzászólások számából látszik, hogy iszonyat érdektelen a szakma. Kedves kamara kellene egy Arc, egy Hang. Egy médiajelenlét.”
epiteszikon, 2013.04.16 13:04 CEST. Lásd itt>>
„A kamara eddigi működése a tagság körében egyre fokozódó elégedetlenséget vált ki immáron ciklusok óta. Sajnálatosan erről az aktuális kamarai vezetés mintha nem értesült volna. Oda jutottunk, hogy immáron elkerülhetetlen elgondolkodni egy radikális megújuláson, még azon az áron is, ha emiatt hozzá kellene nyúlni a kamarai törvényhez.”
„Válságos időszakot élünk, amikor is mindenki a költségeinek a csökkentésére kényszerül, érdemes volna ezt a MÉK-nek is végiggondolni és nem látszatintézkedéseket, hanem mélyreható reformot végigvinni.”
„Semmit sem ér a „heroikus munka”, ha a tagság ebből semmit sem érzékel, mert nem látja, hogy érte történne mindez, csak azt érzi, megint magára hagyták, hiába is fizet.”
„A kamarai kommunikáció megújítása
Egy valódi kétoldalú kommunikációhoz legelőször is nyíltság kell és őszinteség. Ha ez nincs meg, kár is bármibe belefogni, mert a tagság továbbra is csak egy adót beszedő hatóságnak fogja tartani a kamarát.
A kommunikáció sokrétű, egyik fontos eleméről, a kamarai szóvivő tisztségről már esett szó. Ne várjunk nagyobb társadalmi elfogadottságot, ha a kamara nem nyilatkozik meg, nem mondja el a véleményét, nem tart sajtótájékoztatókat, nem vesz részt televíziós műsorokban, vitákban, nincs jelen az internet legfontosabb fórumain. Ehhez kell egy szóvivő. Természetesen főállásban.”
„Ha volna elszántság a MÉK vezetőségében egy radikálisabb megújuláshoz, akkor ehhez a legjobb bevezető egy széles körben elindított, profi moderátor által vezetett diskurzus lenne, az erre legalább átmenetileg alkalmassá tett MÉK honlapon.” Lásd itt>>Nem politizálunk? Mi is az a politizálás?
Először is fontos kijelenteni: nem a pártpolitka az egyedüli politika!

„A közösség tagjainak joga és kötelessége a közügyekben részt venni, hogy jó döntések születhessenek. E szerint, ne bízzuk magunkat teljes mértékben a közhatalomra, mert az így kisajátíthatja saját közös sorsunk irányítását.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika

Platon: „Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak kormányzása alá helyezzük.\"
Charles de Gaulle: \"Arra a megállapításra jutottam, hogy a politika az túl komoly téma egyedül a politikusokra bízni.\"

„Politika:
1. A társadalom, az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére és megtartására irányuló közösségi, vagy egyéni tevékenység, és az ezzel kapcsolatos eszmék, elvek rendszere.
2. Valamely szervezet össztársadalmi, vagy csoportérdekű tevékenysége.
3. Valamely cselekvés taktikája.”
http://life-univ.com/Talpra_magyar/pol_fogalomtar.html

„A politika a helyes rendért folyó harc” (O. Suhr)”
„Minden politikává válhat, ha elég intenzív szenvedélyeket vált ki ahhoz, hogy az embereket barát és ellenség csoportra tagolja.” (Schmitt)
Bayer József: A politikatudomány alapja.

Ilyen értelemben sem lenne értelme „politizálni”?


Mi lehet a megoldás?
Mi lenne, ha nem szenvednénk tovább a meg nem értés, a szakmai javaslataink el nem fogadása, sőt az ezekkel ellentétes döntések miatt? Mi lenne, ha nem futnánk egy olyan szekér után, amely nem akar felvenni bennünket?


Önvédelemből vegyük végre tudomásul, hogy nem kell a véleményünk! Nem baj. Kezdjünk új lapot. Ne javasolgassunk tovább. Ne könyörögjünk azért, hogy ellentmondhassunk. Nem kell utánuk kapkodnunk, hanem le kell róluk válnunk. Logikus volt, amit megpróbáltunk. Igyekeztünk a megelőzés, a bemeneti oldal felől közelíteni a dolgokat, mint az épeszű emberek általában. De évtizedek óta nem megy.


A politikusok megalapozatlan döntései előbb-utóbb úgyis helyzetbe hozzák a mérnököket. Várjuk meg bakizásukat! Ekkor is el kell mondani véleményünket, de már nem nekik, hanem a társadalomnak, tehát a médiának. Mondjuk el, hogy a mérnökök szerint mi lett volna a jobb döntés! Ezt én a kimeneti beavatkozások közé sorolom.


Erre kényszerülünk, nem jókedvünkből tennénk. Nyilvánvaló az, hogy a mérnöki fogalmazást át kell ültetni érthető magyarra, mely egy érettségizettnek fogható legyen. Kezdjük el felszámolni a következmények nélküli világot! Néhány tévedésük után, melyre a MMK rámutatott, rámutat, kérni fogják véleményünket! Csak ennyi a titok.


Nem akarok politikusellenes lenni, éppen ellenkezőleg! Csak szeretném elérni, hogy a mérnököket méltó, egyenrangú, segítő partnernek tekintsék, ráadásul a zászló színétől függetlenül. Az eddigi módon ezt nem tudtuk elérni, tehát mindenképpen váltani, változtatni kell.


Csak remélni tudom, hogy néhány kimeneti jellegű beavatkozásunkkal ráébresztjük a döntéshozókat arra, hogy mérnökök nélkül nem megy! Remélem, hogy hamarosan kiderül: mégis jobb az első ötletünk, a bemeneti oldali – a döntés előtti – mérnöki beavatkozás és mielőbb visszatérhetünk mi is arra.

Az érdekérvényesítéshez minimum a respekt szükséges, mely ma nulla! A hatalommal szemben ma nincs fegyverünk. Ez így nem tárgyalási pozíció! A kiszolgáltatott másként tárgyal, mint az elismert. Mivel folytonosan tárgyalni kell, fel kell építeni a nulláról magunkat.


Tarthatatlan az, hogy országos műszaki kérdésekben politikusok, tehát műszaki kérdésekben járatlan, sokszor megvett, valamiféle érdekeket magánérdekből kiszolgálók döntögessenek a magyar mérnökség vélemények figyelmen kívül hagyásával.


Tehát, ha meg akarunk maradni, ha társadalmi és politikai elfogadottságunkon javítani szeretnénk:
a MMK feleljen meg „a társadalom józan esze” funkciónak! Tetteivel, állásfoglalásaival igazolja, hogy valóban ezen funkció letéteményese!


A MMK figyelje a társadalmat érdeklő kérdéseket.


Legyen a MMK honlapon fórum, mert a mérnökök szakmai véleményének közelítésére is nagy szükség lenne. Ne mondjon 3 mérnök 4-féle választ egy politikusi kérdésre!


A társadalomnak lényeges kérdésekre a MMK minél több tagjának bevonásával fogalmazza meg mérnöki álláspontját, teljesen függetlenül az aktuális politikai érdekektől! Álláspontjában mutassa meg azt, hogy milyen kára és költsége keletkezik a társadalomnak akkor, ha a döntés eltér a MMK által javasolttól. Ez nem kormányellenesség, ez nem ellenzékiség! Ne is legyen az! A MMK nem párt és nem szakszervezet, de alapvetően a mérnökök érdekvédelmi szervezete.

 

Politizál a „helyes rendért”, a társadalom és ezen belül a mérnökség érdekében.
Az álláspontokat tegye fel honlapjának elkülönített részére, hogy azt évekkel később is elő lehessen venni. Álláspontját juttassa el minden alkalommal a médiának!
A MMK és a MÉK próbáljon meg ebben is összefogni mindannyiunk érdekében.

Szeged, 2013. december 21.