http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-07-15 12:35

Közbeszerzési jogszabályt hiányolok

|

Az EU közzé tesz irányelveket (direktívákat), melyeket a tagállamoknak saját jogrendjükbe át kell ültetniük. Ilyen a 2004/17/EK, és a 2004/18/EK számú irányelv.
Dr. Hajtó Ödön kéri az olvasót, ha tudomása van arról, hogy az uniós elvek hol tükröződnek a hazai jogrendben, azt tegye közzé a mérnökkapu honlapon.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK számú IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szól.

33. cikk szerint az ajánlatkérés mellékletét képező a műszaki leírást a következőkre való hivatkozással kell kidolgozni:
…az építési beruházási munkák tervezésére, számítási módszerére és kivitelezésére, valamint a termékek felhasználására vonatkozó európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványok (MSZ EN), európai műszaki tanúsítványok, közös műszaki leírások, nemzetközi szabványok (ISO), az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki hivatkozási rendszerek vagy – ezek hiányában – nemzeti szabványok (MSZ), nemzeti műszaki tanúsítványok (ÉME), illetve nemzeti műszaki leírások (pl. Útügyi Műszaki Előírás) …

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/18/EK számú IRÁNYELVE az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések összehangolásáról szól.

23. cikk szerint a műszaki leírást a következőkre való hivatkozással kell kidolgozni:
…az építési beruházási munkák tervezésére, számítási módszerére és kivitelezésére, valamint a termékek felhasználására vonatkozó európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványok (MSZ EN), európai műszaki tanúsítványok, közös műszaki leírások, nemzetközi szabványok (ISO), az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki hivatkozási rendszerek vagy – ezek hiányában – nemzeti szabványok (MSZ), nemzeti műszaki tanúsítványok (ÉME), illetve nemzeti műszaki leírások (pl. Útügyi Műszaki Előírás) …

A fenti idézetek tanulsága, hogy az Unió közbeszerzési szabályozása hangsúlyosan a szabványokra támaszkodik.

Első kérdés a mi felvetődik: miért nincsenek a szabványok lefordítva és miért nem készült hozzájuk nemzeti alkalmazási dokumentum NAD?

Második kérdés, hogy hogyan lettek ezek az irányelvek átültetve a magyar jogrendbe? Magam részéről az alábbi gyenge közelítéseket találtam:

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet röviden intézi el a témát:
„…az építési beruházás dokumentációja tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott … kivitelezési dokumentációt.”

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet indirekt módon tartalmazza az EU irányelvét:
„a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.”

Kérem az olvasót, ha tudomása van arról, hogy az uniós elvek hol tükröződnek a hazai jogrendben, azt tegye közzé a mérnökkapu honlapon.

 

Dr. Hajtó Ödön