http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-05-05 16:24

Megfojt a sok jogszabály

|

A mérnöki pálya választásában tudatosan, vagy tudat alatt benne volt, hogy itt az objektív természeti törvények uralkodnak, azok mentén kell és lehet eljárni. Vallja dr. Hajtó Ödön, és valóban az érvényesülés útjaként ez a vezérelv a műszaki reálértelmiség szeme előtt - mint 2x2 - lebegett.


A mérnök feladata a természeti, matematikai törvényszerűségek minél alaposabb megismerése és azok kreatív alkalmazása a társadalom életminőségének javítása érdekében. Az életminőségnek van szociológiai vonzata is, ezáltal kettős feladatnak kell megfelelni: a természettudományos és a morális egyszerre, egy irányban kell mozduljon.


De mi történik velünk? A világot a természeti és a hagyományos erkölcsi törvények helyett politikusaink jogszabályokkal irányítják. A kőbe vésett 10 parancsolatot 10 ezer folytonosan változó jogszabállyal váltják fel. A melléklet diagramban csak a Magyar Közlöny adatai szerepelnek, amihez nemcsak további hazai közlönyök, hanem még az EU Hivatalos Lapja is csatlakozik. Csak a Magyar Közlönyből kellene naponta több mint 100 oldalt átlapozni.

 

 

 

Kérdezem: nem kellene-e az egyszeregyet is rendeletben kiadni?