http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-03-07 21:55

Hová süllyedtünk?

|

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012-ben elkészítette anyagát Nemzeti fejlesztés 2020 (OFTK) címmel, melynek egyeztetési változata az interneten olvasható.
Ennek megállapításait emeli ki és veti össze hasonló forrásokkal dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök.

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012-ben elkészítette a Nemzeti Fejlesztés 2020 - Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció [(röviden: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)] című tanulmányt, melynek társadalmi egyeztetési változata itt olvasható

Dr. Rigó Mihály a magyar társadalom helyzetét is bemutató - figyelemre méltó - tények, adatok, megállapítások közül válogatva jórészt ebből a 284 oldalas írásból származnak. A koncepciókban a helyzetelemzés eredményei, megállapításai bár általában köztudottak, mégis elkeserítőek. A szerző további statisztikákkal, kimutatásokkal, nyilatkozatokkal, tendenciákkal támasztja alá - nem vitatva, inkább megerősítve - a koncepciót.

Életviszonyainkra vonatkozó tényfeltáró műként olvasva felvetődik a címbeli kérdés: hová süllyedtünk?

 

A hét évre szóló koncepciókhoz, a EU-s támogatási igények megalapozásának sikeréhez fontos, hogy tudjuk, honnan-hová akarunk jutni.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - ezeken keresztül - végül is célokat, megoldási irányokat tartalmaz, melyek a tervező mérnökök számára kiidulási alapokat jelent.

 

"A múlt kiesett hatalmunkból ..." A fő kérdés az, hogy a jövőnek urai tudunk-e lenni?

Dr. Rigó Mihály válogatása itt olvasható.

 
Buday Miklós