http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-02-26 23:27

Iparjog_12 pályázat

|


Pályázat a magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatására

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. november 9-én meghirdette az IPARJOG_12 című pályázatot, amelynek keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához. Az utófinanszírozásos formában rendelkezésre álló támogatást egyebek mellett a hazai vagy külföldi (nemzetközi) szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megtételéhez, az európai szabadalom hatályosításához lehet felhasználni.

A pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére 200 millió forint keretösszeget biztosít. Az elnyerhető támogatás összege hazai oltalmaztatással kapcsolatos pályázatok esetében legfeljebb 600.000 Ft, külföldi oltalmaztatással kapcsolatos pályázatok esetében pedig legfeljebb 2.000.000 Ft. A támogatást igénylőnek önrésszel nem kell rendelkeznie.

A pályázatok értékelése könnyített elbírálású eljárásrendben történik: a támogatás feltétele az SZTNH által a találmány oltalomképességéről kiállított írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés, illetve a nemzetközi kutatási szerv által kiállított írásos vélemény csatolása.

A pályázat keretében a hatósági igazgatási szolgáltatási díjakon felül elszámolhatók a jogszerzéssel kapcsolatos egyéb költségek is mint a szabadalmi ügyvivő munkadíja, a jogi és iparjogvédelmi tanácsadás, továbbá az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja. A pályázat beadását megelőző 10 hónapon belül felmerült költségek is elszámolhatók, ezért már folyamatban lévő ügyek esetében is benyújtható pályázat, amennyiben az ügyben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés készül.

Új bejelentés esetében, amennyiben a szabadalmi bejelentés megfelel a 20/2002. (XII. 12.) IM rendeletben szabályozott alaki követelményeknek, és a pályázati szándékra utalás történik a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás iránti kérelmében, az SZTNH ezt megkülönböztetett figyelemmel kíséri.

A pályázatok benyújtása 2012. december 10-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. június 30-ig lehetséges.

A pályázati kiírás elérhető az NFÜ honlapján