http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2013-01-20 23:23

Raszteres úthálózattal a területi különbségek csökkentéséért

|

A hazai térszerkezet torz. Itt egy rettenetes aránytalanságra kell rámutatni, mely egyébként is majdnem mindenkinek nyilvánvaló. A vízfej determinálja az országos úthálózatot is, azt magához torzítja.
Dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök okl. építőmérnök jelen tanulmányával is szeretne közutas eszköztárral hozzájárulni országrészeink fejlettségi különbségei csökkentéséhez azzal, hogy harmonikusabb térszerkezet kialakulását indokolja, sürgeti.
A címkép a jövedelemtömegek eloszlását ábrázolja (Nemes Nagy József nyomán)

 

Lényegi változások történtek az elmúlt 20–25 évben. Megszűnt a Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia, a KGST, a Varsói Szerződés. Egy sor ország térségünkben – Németország és Oroszország között – az EU és a NATO tagja lett.
Ha az úthálózat a gazdaság érrendszere, akkor egy végelgyengülésben kimúlt gazdaság érrendszere képes-e megfelelni egy alapvetően új gazdasági szisztémának?
Van egy Lengyelország alatti sáv a Balti-tengertől az Adriai-tengerig, melynek országait már majdnem teljesen az előbbiek jellemzik. Lényegében a Visegrádi Négyekről van szó. Mivel ezek földrajzilag egymás alatt és fölött vannak, rendkívül fontos lenne ezek észak-déli kapcsolatait fejleszteni. Magyarország visszakerült Közép-Európa közepébe. Mindig is a hadak útján éltünk! Így pedig minden égtáj szerint átjárhatónak kell lennünk! Ugyan miért keringenének a gyűrűs úthálózaton a főváros körül a járművek?

A tanulmány itt olvasható