http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2012-03-28 15:24

Közép-európai Szabadalmi Intézet alakul Budapesten

|
A Közép-Európai Szabadalmi Intézet felállításáról szóló közös szándéknyilatkozatot írtak alá Münchenben a magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Osztrák Szabadalmi Hivatal és a román Állami Találmányi és Védjegy Hivatal vezetői.
A Dunai Szabadalmi Intézet nevet viselheti az a közép-európai regionális nemzetközi kutatási és elővizsgálati szervezet, melynek létrehozására a Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján nyílik lehetőség. E nemzetközi szervezet a tervek szerint (Danube Patent Institute, DPI) budapesti székhellyel kezdi meg működését a hálózatosság elve alapján: a központi adminisztrációs feladatokon túl az érdemi kutatási és vizsgálati feladatokat a részt vevő nemzeti hivatalok elbírálói végzik
A DPI működése a régióból származó nemzetközi szabadalmi bejelentések tekintetében egyszerűbb, gyorsabb és magas színvonalú ügyintézést és szabadalmi hivatali szolgáltatást tenne lehetővé, ezzel is támogatva és ösztönözve a Duna-régióban zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, egyben megerősítve helyünket a világ vezető szabadalmi hivatalainak sorában. A szükséges nemzetközi és európai elismertetést követően az intézet 2013-ban kezdheti meg működését.


(Részletes háttér)
A kezdeményezés célja egy közép-európai regionális nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (ún. PCT-hatóság) létrehozása a Szabadalmi Együttműködési Szerződés („Patent Cooperation Treaty”, PCT) értelmében. E nemzetközi szervezet a tervek szerint a Dunai Szabadalmi Intézet („Danube Patent Institute”, DPI) nevet viselné, budapesti székhellyel és két, egy bécsi és egy bukaresti irodával működne a hálózatosság elve alapján. Ennek lényege, hogy a DPI csak a központi adminisztrációs feladatokat végzi, míg az érdemi nemzetközi kutatás és nemzetközi elővizsgálat a nemzetközi szervezetben részt vevő nemzeti hivatalok elbírálóinak feladata. Így a DPI lényegében három nemzeti hivatal elbírálói műszaki szaktudásának bázisára támaszkodhat.
A magyar és az osztrák hivatal által még 2009-ben kezdeményezett együttműködés 2011 őszén bővült ki, amikor a román hivatal is jelezte a részvételi szándékát. Az aláírt háromoldalú szándéknyilatkozat megerősíti a hivatalok elkötelezettségét, hogy a régióból származó nemzetközi szabadalmi bejelentések tekintetében egyszerűbb, gyorsabb és magas színvonalú szabadalmi ügyintézést és szabadalmi hivatali szolgáltatást tegyenek lehetővé, támogatva és ösztönözve ezáltal a Duna-régióban zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet.
Az SZTNH DPI-ben való szerepvállalása a PCT-hatósági státusz és a nemzetközi bevezetettség révén megerősítheti helyünket a világ vezető szabadalmi hivatalainak sorában. Az SZTNH által végzett ISO-minőségi tanúsítottságú kormányzati munkát így az új nemzetközi szervezet létrehozása is felértékeli, valamint a meglévő kapacitásai által végzett munkát a PCT minőségi követelményeknek megfelelő szintre emeli. Mindemellett a kulturális és a nyelvi sokszínűség megőrzése is olyan elem, amelyet a DPI elő tud segíteni azáltal, hogy a bejelentőknek közvetlen, anyanyelvükön is elérhető konzultációs lehetőséget kínál.
Mindezek alapján tehát a DPI létrehozása különösen kedvezően befolyásolná a régió – helyi erőforrásokra alapozva – termelő kis- és középvállalkozásainak innovációs hajlandóságát. A DPI regionális súlyát növeli, hogy a nemzetközi szabályozás alapján a résztvevő államok mellett az azokkal szomszédos államok állampolgárai és vállalkozásai is az új lehetőség aktív használói lehetnek. A nemzetközi szervezet a kutatás-fejlesztés és az innováció elősegítése révén tehát az egész kelet-közép európai térség iparának működési feltételeit javíthatja, illetve az ipari kapacitások minőségi fejlesztését és egyben a vidéki térségek ipari-gazdasági potenciáljának növelését is eredményezheti.
A közös szándéknyilatkozatban a három hivatal vezetői olyan előkészítési menetrendben állapodtak meg, amelynek értelmében – a szükséges nemzetközi és európai elismertetést követően – a DPI már akár 2013-ban megkezdheti a működését.

Dürr János sajtófőnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. Telefonok: 474 5953, 30 466 5908, e-posta: janos.durr@hipo.gov.hu