http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2012-02-08 13:55

A magyarországi kutatás-fejlesztési ráfordítások, 2008-2010

|

A kutatás-fejlesztési tevékenység gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepének fontossága változatlanul megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a kedvezőtlen piaci környezet, valamint a szigorodó költségvetési feltételek e területen is éreztették hatásukat.


A K+F ráfordításokban az elmúlt évek intenzívebb növekedése után 2010-ben Magyarországon a GDP 1,14%-át fordították K+F-re. Ennek megfelelően – az Európai Uniós célkitűzésekhez igazodóan − elmaradásunk az EU-átlagtól (2%) enyhén mérséklődött. A csökkenés – a vállalkozások és a külföldi források növekedése mellett − egyértelműen az állami források szűkülésének következménye volt.

2010-ben a K+F-ráfordítások összege nemzetgazdasági szinten 310,2 milliárd forintot tett ki, amely azt mutatja, hogy a folyóáron mért kiadások 2009. tárgyévi 12,3%-os növekedése 2010-ben lényegesen, l3,7%-ra lassult.

Az állami forrásból származó összegek összesen 122 milliárd forintot tettek ki. A költségvetési források részesedése a korábbi évek 42,0%-os arányáról 39,3%-ra csökkent.

Ezzel szemben a vállalkozások 2009-ben 7,9%-kal, 2010-ben pedig 5,8%-kal költöttek többet, mint egy évvel korábban, így hasonló kiadásaik tavaly már elérték 147 milliárd forintot. Ennek megfelelően 2010-ben az üzleti szféra biztosította a kutatás-fejlesztési tevékenység 47,4%-ának pénzügyi fedezetét, amely ugyan 1% magasabb érték az egy évvel korábbinál (46,43%), ám ugyanennyivel kisebb a 2008-ban tapasztaltaknál (48,31%).

A külföldről származó források 38 milliárd forintot, az összes K+F ráfordításban 12,4%-ot értek el; azaz az egy esztendővel korábbinál 1,5%-kal (10,9%), a 2008-as értéknél pedig több mint 3%-kal nagyobb arányt tettek ki (9,3%).

A nonprofit szervezetek jelentősége (egyéb hazai forrás) a finanszírozásban – a 41%-os bővülés ellenére – változatlanul elenyésző, részesedésük 1% alatt maradt; ezzel 2010-ben közel 3 milliárd forinttal járultak hozzá a K+F szektor kiadásaihoz.

Jellegéből adódóan a költségvetés a kutatóintézetek és a felsőoktatási kutatóhelyek K+F-tevékenységének fő pénzügyi háttere, azok összes K+F-ráfordításának háromnegyedére nyújtott fedezetet; a vállalkozási szektor hasonló kiadásainak csak 14%-ára.

A magyarországi K+F-ráfordítások alakulása, 2008-2010


 

 

 

 

 

 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala