http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2012-01-30 13:19

Előadás a Dégeni vízgazdálkodásról

|

Kell-e nekünk a Dégeni vízgazdálkodás? Volt idő amikor még a biztonság és a minőség volt az elsődleges!
És mi lesz holnap? Jön az árvíz, jön az árvíz!

2012. 01. 24-én, a Haladó Erők Fórumán (HEF) dr. Kováts Gábor, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság ny. igazgatója, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke tartott a fenti címmel, nagysikerű előadást, amelyet élénk vita és hozzászólások sora követett.

A résztvevők között többen személyesen is ismerték dr. Dégen Imrét, az Országos Vízügyi Hivatal volt elnökeként, egyetemi tanárként, és személyes tapasztalatok alapján, emberként is.

Dr. Kováts Gábor előadásának előzménye, a 2011. 11. 17-i, Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete által szevezett kerekasztal-beszélgetés, ill. a szerző azonos témájú és című cikke, amelyet közölt a Mérnökkapu.hu portál és a Mérnök Újság 2011. decemberi száma. A szerző írását szakmai vitaindítónak szánta, ill. szánja.

Az előadóról, ill. a cikk szerzőjéről, szakmai elkötelezettségéről, emberségéről a "Szolgáljatok örömmel" c. kiadvány is árulkodik. Míg dr. Dégen Imre életműve, szervezői-, vezetői-, szakmai-, tanári-, és nem utolsó sorban emberi tulajdonságai az előadásból, és a hozzászólásokból rajzolódtak ki, amelyhez néhány adalékkal a Reális Zöldek Klub – amelynek díszelnöke dr. Mosonyi Emil akadémikus, a "vízépítés professzora" volt, haláláig – részéről mi is szeretnénk hozzájárulni.

Dégen Imre neve és a magyar vízügy egyik, újabbkori fénykora egybeforrt, de amely nemzetközi hírnevet a rendszerváltás utáni mindenkori kormányoknak – a Duna-mozgalmak segítségével – sikerült lerombolni!

Az ország jelenlegi súlyos gazdasági-, pénzügyi helyzete, a hazai és a nemzetközi válság, a klímaváltozás, a víz- az energia-, az élelmiszer-biztonság, az importfüggőségünk, a foglalkoztatási-, a munkahelyteremtési problémák, az egyre gyakrabban vissza-visszatérő árvizek, belvizek, aszályok, vízszennyezések stb. rá fogják kényszeríteni a politikai döntéshozókat, hogy a közeljövőben – nemzeti-, nemzetgazdasági érdekből is – végre komolyabban foglalkozzanak a vízgazdálkodás, a vízenergia többcélú hasznosításának, a már régóta szükséges vízi nagylétesítmények tervezésének, fejlesztésének, finanszírozásának, és a szükséges, folyamatos karbantartás biztosításának kérdésével, az EU vízstratégiájával összhangban!

Ennek keretében a vízügyi igazgatás – jelenleg teljesen szétzilált – intézményrendszerének újragondolása, hosszú távra szóló, egységes rendszerének újbóli megteremtése sokáig már nem halasztható!

Ehhez szolgál kiindulásként a Dégen-i életmű tanulmányozása, és korszerűsített formában történő elméleti és gyakorlati hasznosítása!

A "Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012-2020)", ill. a "Darányi Ignác-terv" végrehajtásának keretprogramja  –  véleményünk szerint  –  a fentiek figyelembevétele nélkül, reálisan nem valósítható meg!

Emlékeztetőül a képgalériában látható saját, ill. Fejér László által készített felvételt (amelyet ezúton külön is megköszönök!) a rendezvényről.

 

 

Dégen Imre születésének 100. évfordulója alkalmával a Farkasréti temetőben Dr. Illés Zoltán államtitkár emlékezett a magyar vízügy kiemelkedő szervezőjére. A megemlékezésről és koszorúzásról készült videó itt látható. (pvpstudio)

Megjegyezzük, hogy az esemény utáni napon, a BME dísztermében, százéves születésnapján, Mosonyi Emil akadémikusra emlékeztünk és bronzszobrát avattuk a BME udvarán, de a világhírű akadémikusra a kormányzat részéről ott senki sem emlékezett.

 
 
Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő