http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2012-01-18 10:12

Az ELI-ALPS Program társadalmi egyeztetése

|

A várhatóan több mint száz kutatónak és nagy létszámú kisegítő személyzetnek munkahelyet biztosító, Szuperlézerként ismert szegedi ELI attoszekundumos lézerberendezés és kutatási központ az Európai Unió döntését követően 2015. év végére épülhet fel.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. az ELI-ALPS Program keretében megvalósuló attoszekundumos lézerberendezés és kutató központ létesítési terv előkészítésének szerves részeként, a 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján lefolytatja a stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV), melynek kidolgozását független szakértői munkacsoportra bízta. A munkacsoport elkészítette az ELI-ALPS Program stratégiai környezeti vizsgálatának környezeti értékelését.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. az SKV társadalmi egyeztetése céljából 2012. január 16-án, Szegeden partnerségi fórumot szervezett. Ennek keretében Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a projekt jelenlegi állását, a stratégiai környezeti vizsgálat eljárás célkitűzéseit. Lehrner Lóránt szerint utóbbi célja az, hogy az érintett nyilvánosság, valamint a társadalmi partnerek és a környezetvédelemért felelős szervek megismerjék és véleményezzék az ELI-ALPS programot és az arról készült SKV dokumentációt.

Az ELI-ALPS program, valamint az arról készült SKV dokumentáció 2011. december 22-től 30 napon át érhető el a www.eli-hu.hu honlapon, a Közlemények link alatt.

 

A véleményeket ez alatt az idő alatt az info@eli-hu.hu e-mail címre lehet megküldeni.