http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2012-01-06 14:28

Betonút-3

|

A klasszikus építési szerződéseknél a kötelező minőséget az alkalmazandó anyagok és építési mód kiírásával határozzák meg. A funkció alapú szerződésben félreteszik ezeket a műszaki követelményeket és a szerződés tartalma a funkció, azaz az útpálya egy hosszabb időtartamra szóló jó járhatósága. A pálya jó járhatóságát lényegében állapot- és károsodás jellemzőkkel mint pl. a síktól való eltérés kereszt és hosszirányban, az érdesség és a felületi hibákkal stb. írják le. A jellemzők paramétereit a szerződésben rögzített időközönként ellenőrzik.

„A jó utak költségét megfizetjük,
akár van jó utunk, akár nincs.
De többet fizetünk, ha nincs.”
Thomas H. McDonald,
az USA Útügyi Hivatalának a vezetője, 1930.
A mottót Szarka István úrtól (UTIBER) kaptam, melyet most is köszönök. Írásomban ugyanis a jó utakért emelek szót.

 

A dolgozatom folytatása a korábbi, a Betonút-1 és Betonút-2 című írásomnak.

A Magyar Cementipari Szövetség kiadványa, az „update 11/2” teljes terjedelmében olvasható itt.

Ebben van a már az előzőkben is idézett cikk, melynek szerzői és címe:
Ostrowsky-Gehri, Jürgen, okl. mérnök, Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH, Majna-Frankfurt és Hersel, Otmar okl. mérnök, Hofheim: A Friedbergi megkerülő szakasz (B3 szövetségi út). Az első funkcióalapú építési szerződés a Hessen tartományi út projektben

Az írás eddig már ismertetett újdonságain túl, igazi újdonság a kivitelezővel kötött szerződés fajtája is. Ez az ún. funkcióalapú – németül: funktionsbauvertrag (FBV) - szerződés.

Nem teljesen ismeretlen a magyar szakemberek előtt, köszönhetően dr. Gáspár László úr írásainak, aki ezt általában teljesítményelvű szerződésfajtának hívja, és az új utak építésénél javasolja bevezetni.

Én korábban egyrészt eredményelvűnek neveztem, másrészt az útfelújításoknál javasoltam bevezetni. Dolgozatom címe: Eredményelvű szerződés

A funkció az idegen szavak gyűjteménye szerint: működés, rendeltetés, így a funkció alapú jelentése: működés, rendeltetés alapú.

Mivel a funkció fogalmát az értékelemzés tudománya is használja, érdemes az ottani funkciójelentésre is gondolni. Az értékelemzésben a funkció egy termék tulajdonságait jelenti.

Nincs a kettő fogalomjelentés egymástól távol, hiszen egy termék rendeltetését a tulajdonságai határozzák meg. Esetünkben a termék az út, a tulajdonságok pedig az út tulajdonságai!
Az értékelemzés szerint „A (termék, tehát az út – RM) a felhasználó által támasztott igényt akkor elégíti ki legjobban, ha a szolgáltatás (itt az út –RM) azt nyújtja, amit a felhasználó kíván, …”. Ez is stimmel, hiszen az úthasználói igényt csak egy bizonyos tulajdonságokkal rendelkező út képes kielégíteni.
Talán ennyiből is látszik, hogy a németek által használt funkcióból induló magyarázat kifejezőbb, mint a szerintem rossz angol tükörfordítás a „Performance Specified Contracts”-ból, mely a teljesítményt keveri be. A teljesítménynek a magyar nyelvben semmi köze sincs sem a termékhez, sem a termék tulajdonságaihoz.
Mivel amúgy is nagy káosz van az útfenntartás fogalmai között, mint írtam erről a Mélyépítési Szemle 2003. májusi számában, nem lenne szabad azt még fokozni.

Mi az új típusú szerződés lényege?
„A klasszikus építési szerződéseknél a kötelező minőséget az alkalmazandó anyagok és építési mód kiírásával határozzák meg. A funkció alapú szerződésben félreteszik ezeket a műszaki követelményeket és a szerződés tartalma lényegében a funkció, azaz az útpálya jó járhatósága egy hosszabb időtartamra, ami Friedberg esetében 30 év volt. A pálya jó járhatóságát lényegében állapot- és károsodás jellemzőkkel írják le, mint pl. a síktól való eltérés keresztirányban és hosszirányban, az érdesség és a felületi hibák. Ezeket a jellemzőket a szerződésben rögzített időközönként szemléleti úton és mérésekkel ellenőrzik.”

„A funkcióképességet 3 évenként ellenőrzik, … „

„Két évvel az építés befejezése után az első ellenőrzések és mérések eredménye nagyon kedvező. Az útügyi hatóságok elvárásai, ill. a funkció alapú szerződés céljai teljesültek:
1. A fenntartási költségek minimumra szorítása a megfelelő építési mód, és építményminőség révén.
2. Szabad kezet adni a vállalkozó újítási (innovációs) képességének.
3. A pénzügyi tervezés hosszabb távon is lehetséges.

A vállalkozó (Bilfinger Berger Bau AG) döntése volt a betonpálya építése, az útügyi hatóságok által javasolt aszfaltpálya helyett, és ez különösen is azt sejteti, hogy itt új és eredményekkel kecsegtető útra léptek.

Összességében a megbízó számára az a felismerés adódott, hogy a funkciótartalmú szerződés esetén az építéskivitelezést gondosabban kézben tartják és emellett az építésfelügyeleti és elszámolási munka kevesebb, mint a szokásos szerződések esetén.
Eredményként leszűrhetjük, hogy ezzel a megkerülő betonútszakasszal kifizetődő beruházás valósult meg és ez a mozgalmas jövő irányába mutat.”


A MAÚT Visegrádon „Teljesítményelvű útépítés” címmel konferenciát is rendezett 2005. nov. 16-17-én. Az elhangzottak követhetők:

A németek 2009-ben már ismertették a MAÚT-konferencián az új szerződésfajtát, mint az kiderül az alábbi címből:
LBD Norbert Biller
MAUT-Konferenz in Budapest
15. und 16. Oktober 2009
PPP – Modelle und Funktionsbauverträge in Deutschland. Erről itt:

Felhívták a figyelmet a német FGSV által készített két szabályzatra, a „ZTV Funktion – StB 01” és a „ZTV MtZEB – StB 01” létezésére is.

Azóta sem történt sajnos semmi, áll ez is, pedig Németországban 2002 óta épülnek így szakaszok, tehát idén éppen 10 éve!

Nyilván hasznos lenne, ha egy építésgazdasági csapat ráállhatna a témára, az eredményelvű, funkcióalapú szerződésre, és itthon is bevezetné, de nemcsak az új utak építésénél, hanem a meglévők felújításánál is.


Szeged, 2012. január 5.

dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök