http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-12-15 11:14

Az Országgyűlés egyes energetikai törvényeket módosított

|

Az Országgyűlés által a tegnapi nap folyamán elfogadott, az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a földgázellátásról, a földgáz biztonsági készletezéséről, a bányászatról, a villamos energiáról, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvények módosításait tartalmazza. A változtatások legfőbb célja a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges törvényi szintű rendelkezések megalkotása volt.
A földgázellátásról szóló törvény elfogadott módosítása lehetővé teszi, hogy az európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a földgázellátási válsághelyzet megelőzése és kezelése érdekében szükséges feladatok végrehajtásáról az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodjon. Ugyanakkor egyes feladatokat, így pl. a földgázellátási válsághelyzet megelőzése érdekében teendő intézkedésekről szóló cselekvési terv és a vészhelyzeti intézkedésekről szóló akcióterv kidolgozását a jövőben a Magyar Energia Hivatal látja el.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogszabály-módosítás előkészítése során felülvizsgálta a földgázellátási zavar vagy válsághelyzet kezelésére vonatkozó hatályos szabályozást. Ennek eredményeként egyes energetikai tárgyú intézkedések (például földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén az engedélyesek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása) végrehajtása a Kormány feladat- és hatásköréből az energiapolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe került. Az általános jellegű, nem kifejezetten energetikai tárgyú döntések továbbra is a Kormány jogkörében maradnak.

Az új távhő szabályozási rendszer célja a fenntartható és biztonságos működés, valamint olyan árazási rendszer alkalmazása, amely a fogyasztók számára indokolatlan többletterheket nem jelent. A távhőszolgáltatásról szóló törvény módosítását e szempontokat figyelembe véve a hatósági ármegállapítás során keletkezett tapasztalatok indokolták. A törvény olyan rendelkezésekkel egészült ki, amelyek az engedélyesek számára szigorúbb és részletesebb számviteli kötelezettségeket írnak elő a gazdálkodás hatékonysága, a költségek és bevételek átláthatósága érdekében.

Szintén az Európai Uniós jogi előírásokra tekintettel bővült az üzemanyag forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének köre, ehhez pedig módosítani kellett a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvényt is.

A villamos energiáról és a bányászatról szóló törvény esetében az elfogadott előírások alapvetően jogalkalmazást könnyítő, technikai jellegű módosításokat vezetnek át a hatályos szabályozáson.

Az energetikai jogszabály-módosítások 2012. január elsején lépnek hatályba.
2011. december 14.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)