http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-12-14 15:40

Megalakult a Magyar IPv6 Fórum

|

Az IPv6 széleskörű magyarországi elterjesztését hosszú ideje ösztönző és támogató hazai intézmények kezdeményezésére, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) gesztori szerepvállalása mellett 2011. december 14-én megalakult a Magyar IPv6 Fórum, amely a Nemzetközi IPv6 Fórum hazai tagszervezete.


A Fórum alapító tagjai között a kezdeményezők (a BME, és a már az ezredforduló óta az IPv6 iránt elkötelezett NIIF - Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési – Intézet) mellett az IPv6 ügy több további itthoni támogatója (a Magyar Telekom Nyrt., az Ericsson Magyarország Kft., a Cisco Systems Magyarország Kft., az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), valamint az Internet Szolgáltatók Tanácsa) is megtalálható.

 

Az IPv6-labort a BME Villamosmérnöki Karán 2011. szeptember 15-én avatták.A sajtótájékoztatón dr. Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja elmondta, hogy a Magyar IPv6 Fórum független szakmai szerveződésként működik, amelynek küldetése az IPv6-technológián nyugvó Internet elterjedésének támogatása, az IPv6-protokollban rejlő műszaki és alkalmazási lehetőségek feltárása, megismertetése, az IPv6-technológiára való áttérés tudatosítás és bevezetésének elősegítése, felgyorsítása Magyarországon. A Fórum kiemelt céljának tekinti a felhasználók tájékoztatását az IPv6- protokollról, valamint felkészítésüket az IPv4-IPv6 áttérésre. A hazai szerveződés együttműködik a Nemzetközi IPv6 Fórummal és külföldi tagszervezeteivel, és más országok tapasztalatait közvetíti a magyar Internet közösség felé. A fórum IPv6-tudásbázis felállítását is tervezi, bevonva ebbe a tevékenységbe mindazokat a szervezeteket és intézményeket, ahol már eddig is sok információ gyűlt össze az IPv6-ról. Ebben a tevékenységében a fórum szorosan együttműködik az NIIF Intézettel, az egyetemi informatikai centrumokkal és az Internet Szolgáltatók Tanácsával.

A Magyar IPv6 Fórum a BME-n tartotta alakuló ülését, amelyen az alapító tagok létrehozták a Fórum elnökségét és megválasztották a tisztségviselőket. A fórum elnöki teendőit dr. Imre Sándor, a BME Híradástechnikai Tanszék vezetője látja el. Az elnök munkáját elnökhelyettesként Maradi István, a Magyar Telekom Nyrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, valamint Mohácsi János, az NIIFI projekt-koordinációs és hálózatfejlesztési igazgatóhelyettese fogja segíteni.

Dr. Imre Sándor tanszékvezető, a fórum elnöke előadásában rámutatott az Internet robbanásszerű térhódítására, az ebből fakadó technikai és egyéb problémákra, amelyekkel a felhasználók is gyakran szembesülnek. Széles körben ismert, hogy a jelenlegi Internet működését lehetővé tevő IPv4-hálózati címek rövid időn belül elfogynak. Ezért szükséges, hogy a hálózati szolgáltatók, a berendezésgyártók és a szoftvercégek, valamint a felhasználók minél előbb bevezessék az Internet IPv6 címzési rendszerét, amely biztosítja az Internet világhálózat további bővülését és új alkalmazások, szolgáltatások bevezetését. Az IPv4-ről az IPV6-protokollra való átállás a nagy informatikai és távközlési cégektől, az intézményeken át az egyszerű felhasználókig az Internet minden szereplőjét érinti, emiatt az IPv6-címzés bevezetésére széles körben fel kell készülni. A Magyar IPv6 Fórum gesztori szerepét ellátó BME Híradástechnikai Tanszéke nagy hangsúlyt kíván helyezni a felhasználók oktatására és a szakemberek továbbképzésére. A fórum oktatási tevékenysége során támaszkodhat a BME és az NIIF Intézet szakismeretre, valamint az egyetemen ez év szeptemberében a Cisco támogatásával létesített IPv6-laboratóriumra.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében Vályi-Nagy Vilmos, a kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár kinyilvánította, hogy szakmailag egyetért a fórum létrehozásával, és az NIIF Intézetet kérte fel a kormányzati érdekek képviseletével a fórumban. Az NIIF Intézet részéről dr. Bálint Lajos, a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettes elmondta, hogy az Intézet az IPv6 elterjesztésével kapcsolatos mindkét szerepkörében – tehát a kormányzati képviselet tekintetében is – a kialakult nemzetközi gyakorlathoz illeszkedő hazai tevékenység kialakítását és erősítését igyekszik az elkövetkezőkben is támogatni. A hátteret az a közel tíz éves munka jelenti, melynek keretében az NIIFI megteremtette az IPv6 itthoni gyökereit, majd az EU IPv6-projektjeihez kapcsolódva nemzetközi elismertséget vívott ki a technológia globális elterjesztésében játszott kiemelkedő szerepével.

Mohácsi János, az NIIF Intézet képviseletében megerősítette dr. Imre Sándor szavait, és utalt a magyar részvétellel futó nemzetközi IPv6 projektek itthon is kiválóan alkalmazható eredményeire. Elmondta, hogy közreműködésükkel ma már négy földrészen mintegy 15 oktatólabor működik, ahol, százával képezik ki az IPv6-szakembereit. Mindehhez komoly hazai előzmények járulnak, hiszen már az 1998–99-es évek óta komoly fejlesztési és oktatási munka folyik Magyarországon is, hazai IPv6-szakemberek közreműködésével.

A megválasztott elnök felhívta a figyelmet, hogy Magyar IPv6 Fórum nyitott szerveződés, amelynek tagja lehet minden olyan természetes személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező intézmény, vállalat, és egyéb szervezet, amely a fórum céljaival egyetért, az alapszabályban foglaltakat elfogadja, és mindezt a csatlakozási nyilatkozat aláírásával kinyilvánítja. A fórum rövidesen kidolgozza 2012. évi feladattervét, és az alapító tagok támogatták a BME azon javaslatát, hogy jövő év tavaszán Magyar IPv6 Konferenciát rendezzenek.

 

Kérdések és válaszok a sajtótájékoztatón

 

Mik a kapcsolódási pontok, amik érdekesek a nemzetközi vonatkozásban és milyen pozícióra számíthat a Magyar IPv6 Fórum? Nemzetközileg milyen tennivalók vannak?

Hazánkban több cég, szervezet rendelkezik nagyon komoly külföldi kapcsolattal, illetve kísérleti hálózatok több csomópontjával is rendelkezünk. Az IPv6 az unión belül is fontos szakmai kérdés, és mivel rengeteg alkalmazási és technikai lehetősége van, kutatási és fejlesztési projektekben is megjelennek.

 

Egy egyszerű vállaltnak milyen időtávon kell ebben az áttérésben gondolkodni, és mi lesz a teendője, hogy alkalmazhassa ezt a technológiát?
A Fórum egyik célja ezek pontos ütemtervének és követelményeinek kidolgozása. Elsődlegesen ellenőrizni kell a hálózati rendszereket és eszközöket, hogy azok képesek-e IPv6-ot alkalmazni, és ha igen, a kifelé szolgáltatott információkat „két lábra” kell tenni.
 
Állami előkészítés, pályázat van-e ezek finanszírozására?
NIF Intézet képviseli a kormányzati érdekeket ebben a kérdésben. Egyelőre pályázati lehetőséget nem látunk, de az elsődleges cél a tudatosítás – magányszemélyek, cégek és a kormányzat felé is.

Szeretném, hogyha nem szakértők részére is röviden összefoglalnák az IPv6 technológia előnyeit a korábbihoz képest.
Sokkal szélesebb szolgáltatási alkalmazási kör elérése, sokkal jobb minőségben és biztonságosabban. Az IP4-es címek jövő év felére el fognak fogyni, tehát a szolgáltatók IPv4-en szolgáltatásuk minőségének degradálásával tudják majd kiszolgálni a fogyasztót. IPv6-ra váltás esetén ez a korlátozás nem jelentkezik. Illetve az ún. future-internet területen K+F támogatásba tervez hazánk bekapcsolódni, aminek a háttérét az IPV6 adhatja.
Durva hasonlat, de metaforában ez az áttérés hasonló jelentőségű ahhoz, amikor a régi, vonalas, elektromechanikus telefonközpontok áttértek a hétjegyű telefonszámokra elektronikus központokkal, illetve megjelentek a mobiltelefonálás lehetőségei. Illetve az ún. future-internet

Mennyire látják úgy, hogy hazánk lépéskényszerben van, hiszen vélhetően évekig eléldegélnénk a jelenlegi technológiával, ami alatt a természetesen a kompatibilitás is fejlődik?
A Fórum célja éppen a prevenció, a figyelemfelhívás. Nem érünk rá, mert lehet, hogy robbbanásszerűen fog összeomlani az egész, ha nem időben lépünk. Emellett az informatika a versenyképesség növelésében egyértelműen 5-7-15-20%-kal jobb megtérülést hoz, mint másfajta infrastrukturális beruházás, vagyis versenyképessé tesz.

Egy példaként említett alumíniumgyártó cégnél ez hogyan befolyásolja a versenyképességet?
Elmegy mellettünk a világ. Ha a másik ország másik cége fejleszt, az hazai gyártó céggel vagy bárkivel csak úgy tud kapcsolatba lépni, ha a technikai háttér itt is adott. Nem fogunk postai úton levelezni vagy faxolni. Példaként mondom, hogy kínai vendéghallgatóink igénylik az IPv6-ot, mert kedvenc portáljaikhoz szükség van rá.

Elhangzott, hogy januártól kampányol, tudatosít a Fórum. Ez akkor nem csak a marketinget, az internetet, szolgáltatást és a kommunikációt érinti? Úgy értettem, hogy vannak egyéb hálózatok, amelyek ezen a technológián fognak működni?
Ez a változás nem olyan, mint például a vasútnál egy másik nyomtáv kialakítása, nem kell az összes sínt felszedni. Itt sem kell a teljes hálózatot lecserélni. A szoftver vagy hardver átalakítása lehet, hogy benne lesz a dologban, de újabb optikai kábelt csak akkor kell kihúzni, ha több forgalmat akarunk bonyolítani.

Az átállás trendjét hogyan méri fel a Fórum, mondjuk most van 99% IPv4 és 1% IPv6, milyen görbe köti össze a kettőt?
Az internet változásai nagyon gyorsak, ebben az esetben is annak kell lennie. Ahol „pofára esés” lesz, az az otthoni internet elérés. Jó példa a bakelit lemez és a cd görbéje, senki nem tudta volna megjósolni mondjuk 20 éve, mi lesz – bár láttuk a folyamatot.
Biztosan exponenciális lesz a görbe, növekszik-növekszik, aztán billen egyet a dolog, és onnantól semmi nem állítja meg és mindenki ebbe az irányba mozdul.

 

 

Szakmai információ: Dr. Imre Sándor tanszékvezető,
BME Híradástechnikai Tanszék
E-mail: imre@hit.bme.hu


Magyar IPv6 Fórum