http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-12-12 10:15

A tudós és a politikus

|

A társadalmi és tudományos problémák gyors és komplex megoldása folyamatos nyílt vitákat igényelne a tudósok, a legjobb szakemberek és a politikusok részvételével.

Dr. Hajtó Ödön Szilárd Leó népszerű politikai szatírájából idéz, hogy felhívja a figyelmet a mérnököket mellőző rendszerhibára.

Szilárd Leó (1898–1964) ismert fizikus „A delfinek hangja” című, 1960-ban írott népszerű politikai szatírájából idézek néhány figyelemre méltó sort (fordította Mente Éva):
„A politikai problémák sok esetben rendkívül összetettek és bonyolultak, ám komplexitásuk meg sem közelíti a 20. század elején megoldott természettudományos kérdések komplexitását. E tudományos problémákat azért sikerült annak idején olyan bámulatos gyorsasággal megoldani, mert a szóban forgó témakörök folyamatosan nyílt, tudományos viták tárgyát képezték. Joggal feltételezhető, hogyha a politikai problémákat is ugyanilyen viták kereszttüzébe állítanánk, a politikában is gyorsan meg lehetne találni a kedvező megoldást. A politikusok által folytatott viták azért nem vezetnek eredményre, mert sajnos egy igen lényeges pontban eltérnek a tudósok által folytatott vitáktól. Egy természettudományos állítás esetében a többi tudós mindössze arra kíváncsi, igaz-e az adott állítás; a politikai kijelentések esetében azonban a többi politikus első lépésben mindig azt szeretné tudni, hogy az illető kijelentés vajon miért hangzott el, és a kijelentés igazságtartalmára talán nem is kíváncsi. Minden politikus azt hiszi, hogy ő az igazság letéteményese, és pontosan tudja, mi a teendő, csupán az a kérdés, hogy hogyan tudja meggyőzni a többieket saját elképelésének helyességéről. A tudósok viszont általában nem képzelik magukat az igazság letéteményesének, a viták során pedig nem az a céljuk, hogy a többieket meggyőzzék a saját elképzelésük helyességéről, hanem az, hogy kérdéses problémát megnyugtatóan tisztázzák, hiszen a tudomány nagy kérdéseit soha nem a meggyőzés, hanem minden esetben a részletek alapos feltárása révén sikerült megoldani.”

Két megjegyzést fűznék Szilárd Leó írásához.

Egyik a politikusok magatartására vonatkozik: akik az esetek többségében az igazság birtokosának hiszik magukat, hibát legfeljebb annak kommunikálásában vétenek, vagyis esetükben sohasem az általuk vélt igazság a hibás.

Másik, amit megtehet az olvasó, hogy visszatérve az idézetre a „tudósok” kifejezést „mérnök”-kel behelyettesíti. Vajon a tudósokhoz hasonlóan folytatunk-e elegendő vitát a legjobb műszaki megoldás kiérlelésére? Ad-e erre lehetőséget a jelenlegi rendszer?