http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-12-06 12:48

A torz magyar térszerkezet

|

Dr. Rigó Mihály okl. erdőmérnök, okl. építőmérnök írása az ország torz gazdasági térszerkezetéről szól, és az úthálózat-fejlesztési terv módosítására irányul. A felhasznált adatokat a napokban (2011. december) a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Magyar Növekedési Tervből, mint konzultációs anyagból meríti. A növekedési terv sok adattal, ábrával, diagrammal tartalmazza a legfontosabb kiindulási alapokat, megállapításokat, lényeges tényezőket, a hazai és európai viszonylatban is.

Magyar Növekedési Terv alapján vizsgálja Rigó Mihály az ország torzult gazdasági térszerkezetéből adódó közlekedési feladatokat. Homogén térszerkezet kellene, amely azonos viszonyokat biztosítana az ország bármely pontján.

Az ország úthálózata a térszerkezet egyik alapja, egyik eleme, egy a sok közül. Ha más szakmák is átgondolnák azt, hogy ki és mit tehetne a torz térszerkezet módosítása érdekében, akkor nyilván hamarabb célba érhetnénk.

Ebben a dolgozatban a szerző bemutatja a KSH legfrissebb grafikonjait, melyek igazolják Magyarország területi, fejlettségi kettészakadását. Grafikonokkal szemlélteti a 20 legnagyobb bevételű vegyipari, kereskedelmi, informatikai, gyógyszeripari, élelmiszeripari, távközlési, energetikai, építőipari, elektronikai, járműgyártó, turisztikai, közlekedési cég földrajzi elhelyezkedését.

A hazai 30 000 km hosszú, nem autópályás úthálózat, a jelenlegi főutak és mellékutak a megszűnés szintjére süllyedtek az elhanyagolásuk miatt. (Sajnos súlyos árat fizettünk a hazai autópálya-hálózatért!) Felújításuk után viszont  hálózati szerepet kaphatnának. Természetesen a K90-hálózat gazdagodásunk ütemében továbbfejleszthető.

A javasolt úthálózat az ország minden pontján közel azonos utazási feltételeket biztosítana a magyar úthasználóknak, ahogyan azonos TV-műsorokat nézhetünk, azonos módon juthatunk internethez, nagyáruházhoz stb.
Javasolja az úthálózatfejlesztési-tervek készítési és megvalósítási szempontjául az eddig elhanyagolt területfejlesztési szempontok figyelembe vételét, mert csak így akadályozható meg az ország kettészakadása.

Dolgozatában konkrét megoldást javasol a 2011-ben elfogadott megalomán úthálózatfejlesztési-terv módosítására.

 

A tanulmány itt olvasható

 

 

 Buday Miklós