http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-11-29 16:47

Az energiapiacok integrációja elkerülhetetlen

|

Az energiapiacok regionális és EU szintű integrációja konfliktusos, de megállíthatatlan folyamat. Az idén 20 éves Magyar Energetikai Társaság fontosnak tartja, hogy az energetikai szakemberek minél mélyebben értsék meg a folyamatok lényegét, és ez által eredményesen vehessenek részt a sajátos magyar érdekek megfogalmazásában.
Az energiapiacok regionális és EU szintű integrációja konfliktusos, de megállíthatatlan folyamat. Az idén 20 éves Magyar Energetikai Társaság fontosnak tartja, hogy az energetikai szakemberek minél mélyebben értsék meg a folyamatok lényegét, és ez által eredményesen vehessenek részt a sajátos magyar érdekek megfogalmazásában.

A Magyar Energia Hivatal közleménye szerint a Hivatal felkérésére a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) és a KEMA Consulting elkészítették közös tanulmányaikat az európai regionális áram- és földgázpiaci folyamatokról, a közös európai energiapiac létrehozásának útiterveiről, illetve az ehhez kapcsolódó célmodellekről. Az anyag - amiről a Hivatal konzultációt kezdeményezett - a Hivatal honlapján található meg.

A Magyar Energetikai Társaság (MET), megalapításának 20. esztendejében, egy újszerűen működő Energia Műhely elnevezésű rendezvénysorozatot kezdeményezett. Célja cégeken és szervezeteken átívelő szakmai műhely megteremtése, ahol az energetikában tevékenykedő vezető és beosztott mérnökök, közgazdászok, jogászok, és más szakemberek részvételével lehetőség nyílik az ország számára fontos energetikai témák nyílt, tényszerű megvitatására, majd további, műhelyszerű, munkacsoportokban történő feldolgozására.

A MET ilyen stratégiai jelentőségű és nagyon időszerű témának tartja a közös európai energiapiac létrehozását és az abban való, a magyar érdekek érvényesítésére összpontosító aktív részvételt. Ehhez elengedhetetlen, hogy az energetikai szakemberek minél szélesebb köre tájékozódjék a nagyon összetett, sokszor ellentmondásos és bonyolult folyamatokról.

A MET Energia Műhely a következő, 2011. december 6-i rendezvénye főelőadását a villamosenergia-rendszer regionális és európai integrációjának, a csatlakozó előadásokat a villamosenergia-kereskedelem feltételeinek, a szolgáltatókra váró új kihívásoknak, az integrációt lehetővé tevő átviteli hálózatnak, a kereskedést szolgáló új technológiáknak (okos mérés) és a fogyasztói szempontoknak szenteli. A témákat felelős tisztségeket betöltő, kiváló szakemberek vezetik fel, majd vitatják meg.

A MET elnöksége a rendezvényt az Ifjúsági Tagozat bevonásával szervezi, hogy a fiatal szakemberek (részben még egyetemi hallgatók) idejekorán bekapcsolódhassanak a szakmai élet körforgásába, tapasztalt gazdasági-műszaki vezetőktől és elsőrangú szakértőktől közvetlen formában vehessék át a tapasztalatokat.
Budapest, 2011. november 29. (OS)

Kiadó: Magyar Energetikai Társaság