http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-11-28 05:50

Kreatív- Magyarország Mérnöki tudás- Múlt, Jelen, Jövő

|
Nagy sikert aratott a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Kreatív Magyarország-Mérnöki Tudás-Múlt, Jelen, Jövő címet viselő rendezvénysorozatának részeként meghirdetett szakmai konferencia.
mottó: A mérnökök készen állnak, hogy az ország javára hasznosuljon tudásuk.

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét 2011 első félévében Magyarország látta el. Ez alkalomból a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szervezésében – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkársága egyetértésével - 2011. június 16. és 23. között, Brüsszelben, a Magyar Házban bemutattuk a Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő című kiállítást. Az audiovizuális kiállításon szerepeltettük a - a magyar mérnöki tudás, kutatás és kutatás-fejlesztés eredményeit, megvalósult alkotásait. A kiállítás nagy sikert aratott, több mint ezren – az Európai Unió parlamenti képviselői és civilek - ismerték meg Brüsszelben. A mérnöki, és műszaki teljesítményekhez, a mérnöki szem mindennapi munkálkodásához ritkán tartozik hozzá a reflektorfény, és még a leginvenciózusabb felfedezések és találmányok is ritkán lépik át a szakmák határait. A brüsszeli seregszemle gazdag és logikusan elrendezett bemutatója ezért is további nemzetközi tekintélyt szerzett a magyar mérnökség alkotásainak, és jeles alkotóinak. A munkák szakszerűsége meggyőzte a jelentős számú látogatót és meggyőzheti az Európát arról, hogy a magyar mérnökök képesek alkotó módon részt venni a világ versenyében.

 

Mindannyiunk – de különösen a felnövekvő nemzedék – számára eminens cél, hogy széles körben megismertessük a magyar mérnöki kreativitás eredményeit. Hiszen az élet egyszerű törvénye, hogy aki nem ismeri a múltat, az nem értheti meg a jelent sem, s ha nem érti a jelent, nem tudja építeni a jövőt. A szakmai-tudományos múltunkkal és jelenünkkel való foglalkozás nemzeti és szakmai öntudatunk erősítésén túl a jövőt is szolgálja. Történelmünk is bizonyítja, hogy mérnöki teljesítmények, illetve a műszaki értelmiség szakmai tudása nélkül nincs gazdasági felemelkedés.

A mérnöki tudás bemutatásának fő témakörei:
• Energetika- épületgépészet fenntarthatóság, geotermia hasznosítása
• Építészet – magas- és mélyépítés; vízépítés
• Járműipar, autógépészet, aviatika
• Közlekedés, út- és hídépítés
• Vegyészet
• Informatika

A kiállítást szervező és megálmodó mérnöki társadalom 2012. február 14. és 20. között - szeretné a Brüsszelben kiállított anyagot kibővítve a hazai közvélemény – elsősorban a pályaválasztó ifjúság – számára Budapesten majd később több vidéki helyszínen is, közkincsé tenni. A Brüsszelben bemutatott témakörök, a magyarországi helyszíneken kiegészülnek az informatikai szakterülettel.

A budapesti kiállítást megelőzően a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nagy sikerrel rendezte meg a Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő című szakmai konferenciáját a Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata részeként az Akadémia székházában 2011. november 22.-én.

A konferencia védnökei dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke és Tarlós István Budapest Főváros Főpolgármestere.

A konferencia témakörei:
- Informatika
- Közlekedés
- Geotermia
- Vegyészet

A konferencia előadói neves egyetemi tanárok, oktatók és elismert szakemberek, akik a kutatások eredményeit sikeresen hasznosítják szakterületükön. Lényegesnek tartjuk, hogy a magyar közönség is megismerkedjen a kiállítással, és eljusson hozzá a kiállítás mondanivalója: mérnöki teljesítmények nélkül nincs felemelkedés, a műszaki értelmiség szakmai tudása nélkül nem lehet a gazdaságot növekedő pályára állítani. Elmondhatjuk, hogy a reálértelmiség szakértelmének igénybevétele nélkül nem lehet gazdasági kibontakozásról, vagy országépítésről beszélni. A mérnöki munkát pedig egyetlen beruházásnál, egyetlen fejlesztésnél sem lehet megspórolni. Reményeink szerint a jelentős magyar mérnöki teljesítmények fölkelthetik a pályaválasztók érdeklődését a műegyetemi tanulmányok, és a mérnöki szakmák iránt, mert ez a tudás az ország jövőjének a záloga. Konferenciánkkal is ezt kívánjuk támogatni és felhívni a figyelmet. Óriási feladatok állnak az ország előtt: patrióta gazdaságpolitikára, az uniós támogatások racionális felhasználására, munkahelyteremtésre, és vállalkozásbarát intézményi szabályozásra van szükség ahhoz, hogy az országunk előbbre léphessen. Mindezt csak a racionális műszaki, mérnöki munkára lehet alapozni. Ezért minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy fölhívjuk a figyelmet a mérnöki tudás fontosságára. Szeretnénk bemutatni és tudatosítani, hogy az ország számíthat a magyar mérnöki kreativitásra, szorgalomra, és kitartásra, a magyar mérnöki kultúrára. Kassai Ferenc A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Budapest, 2011. november 23. (OS)

Kiadó: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara