http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-11-27 05:58

A paksi atomerőmű eleget tesz az európai uniós biztonsági követelményeknek

|

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a Paksi Atomerőmű által elvégzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat eredményeit ismertette 2011. november 25-én, Pécsett. Az Országos Atomenergia Hivatalhoz benyújtott Végleges Jelentés alapján megállapítható, hogy az erőmű megfelel a biztonsági követelményeknek.

Fellegi Tamás (fotó: Szigeti Tamás)

A tárcavezető bejelentette, hogy a szakminisztérium új atomerőművi blokk(ok) létesítésére tesz javaslatot a Kormánynak, amely az energiaellátás fenntarthatóságát, biztonságát, az üzembiztonságot, a megfizethető energiát, a klímavédelmi és finanszírozhatósági szempontokat mérlegeli majd. A nemzetközi tender kiírása támogató döntés esetén a jövő évben várható.

A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország fokozottan érzékeny a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos problémákra, hiszen saját fogyasztását gázból és olajból túlnyomó részben importból fedezi. Ezért az energiaellátás hosszú távú biztonságának egyik alappillére a káros anyagok kibocsátásával nem járó technológiák fejlesztése és alkalmazása. A hazai növekvő energiaigények kielégítéséhez a megújuló energiaforrások fokozódó felhasználása szükséges, azonban önmagában ez nem elegendő. A megújulók hasznosítása költséges, a lakossági és vállalati fogyasztókat is terhelő többletkiadásokkal jár, így csökkentheti a versenyképességet. A Paksi Atomerőmű stabil, meghatározó eleme a hazai villamosenergia-termelésnek, a nemzeti tulajdonban lévő kapacitás ma a hazai termelés 42%-át adja, minden más energiaforrásnál kedvezőbb áron. Az ellátásbiztonsági, klímavédelmi és versenyképességi célok elérése érdekében a következő évtizedekben megkerülhetetlen az atomenergia szerepének a megtartása Magyarországon.

Fellegi Tamás hangsúlyozta, hogy minden atomerőművet üzemeltető ország alapvető érdeke a japán atomerőmű-baleset tanulságainak levonása, a már elért biztonsági szint emelése. Éppen ezért írta elő az Európai Tanács a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését minden európai atomerőműben. Mint ismeretes, a magyar EU-elnökség egyik legnagyobb sikere volt, hogy a magyar elnökség által márciusban összehívott rendkívüli Energia Tanácsülésen a tagállamok atomerőműveire vonatkozó Célzott Biztonsági Felülvizsgálat kidolgozásáról és végrehajtásáról született döntés.

Magyarország az elsők között indította el az atomerőmű felülvizsgálatát. A nemzeti fejlesztési miniszter március végén a paksi atomerőműben tett látogatása során elrendelte a paksi védművek, biztonsági berendezések és az üzemzavarok kezelésére kidolgozott forgatókönyvek azonnali szigorú ellenőrzését, és egy átfogó biztonsági értékelés elkészítését.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által összeállított Végleges Jelentés főbb megállapításai között szerepel, hogy az erőmű megfelelő védelemmel rendelkezik a földrengések ellen. A Duna áradása a telephelyet – annak magasabb elhelyezkedése és kialakítása miatt – nem veszélyezteti. A folyó rendkívül alacsony vízszintjének bekövetkeztét az erőmű megfelelő műszaki felkészültséggel, biztonságosan kezelni tudja. A vizsgált meteorológiai eredetű extrém esetek nem okozhatnak számottevő kárt a létesítményben. Az áramellátás vagy hűtővíz-ellátás kimaradása esetére a reaktorok hűtéséhez rendelkezésre álló tartalékok elegendőek. A biztonság további növelése érdekében ugyanakkor az elemzés javító intézkedésekre (pl. a földrengésre eddig nem minősített, közvetlen biztonsági funkcióval nem rendelkező épületek szükség szerinti megerősítése, további, nagyobb teljesítményű dízelgenerátorok telepítése, alternatív hűtővíz-utánpótlási lehetőségek biztosítása) tesz javaslatot. Ezek megvalósításával a súlyos balesetek esélye még a jelenlegi rendkívül kis értékhez képest is tovább csökkenthető. Az Országos Atomenergia Hivatal a Végleges Jelentést 2011. december 31-ig értékeli, és határozatot ad ki azokról a teendőkről, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint tájékoztatni fogja az Európai Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről.

A Kormány az Országgyűlés 2009-ben 95,4 százalékos többséggel elfogadott előzetes, elvi hozzájárulása alapján, a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat Végleges Jelentés kiértékelt eredményeinek függvényében, és a nemrég elfogadott Nemzeti Energiastratégiában rögzített irányokat figyelembe véve hoz döntést a paksi atomerőmű telephelyén építendő új atomerőművi kapacitásokról.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a paksi nukleáris kapacitások hosszú távú megőrzése, új atomerőművi blokk(ok) létesítése melletti döntéshozatalt javasolja a Kormánynak a villamosenergia-ellátás biztosítása, a villamos energia árstabilitása és a magyar gazdaság dekarbonizációs pályára állítása érdekében. A Kormány egyetértése esetén az új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos nemzetközi tender kiírása a jövő év első felében várható. A Paksi Atomerőmű fejlesztésével a hazai fogyasztók számára biztonságos és megfizethető árú energia áll majd rendelkezésre, Magyarország nemzetközi kitettsége mérséklődik, gazdasági-geopolitikai mozgástere nő.

Az atomenergiával kapcsolatos döntéseknél és az atomerőmű üzemeltetése során a nukleáris biztonságnak minden egyéb szemponttal szemben elsőbbséget kell élveznie. A kormányzat álláspontja változatlan abban, hogy a felülvizsgálat lépéseiről és eredményeiről a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a teljes átláthatóság jegyében. A Paksi Atomerőmű honlapján a mai naptól megtekinthető a Célzott Biztonsági Felülvizsgálattal kapcsolatos Végleges Jelentés – zárta szavait a miniszter.
2011. november 25.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)