http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-11-19 17:20

A Magyar Mérnöki Kamara Választmánya közleménye

|

Válságos időket él a hazai mérnöktársadalom. A hazai műszaki szakemberek alkotómunkája, a mérnöki tervezés és szakértői tevékenység rendkívül gyorsan, folyamatosan és jelentősen leértékelődött. Napjainkra már a mérnökcégek működése is veszélybe került, az alkalmazott mérnököket az elbocsátás, a vállalkozókat a tönkremenetel fenyegeti. Mind több mikro- és kisvállalkozó mérnök adja fel korábban jövedelmező, egzisztenciáját és elismerést jelentő praxisát, hivatását, vagy vállal külföldön munkát. Szakembereink tömeges kivándorlása, vagy hazai mérnökirodáink külföldi tulajdonba kerülése és tevékenységük lassú elsorvasztása pótolhatatlan veszteségeket okoz Magyarországnak.


Az uniós társfinanszírozású projektekben szerepet vállalt mérnökvállalkozások jelentős részénél a kintlévőségeik az éves árbevételük 40-50 %-át is meghaladják. A legnagyobb adós maga a közszféra, nem ritkák az aláírt teljesítésű, másfél-két éve ki nem fizetett számlák. A mérnök társadalom sürgős intézkedésre vár annak elkerülésére, hogy e cégek az állam tartozása miatt menjenek csődbe, vagy szoruljanak arra, hogy egyre dráguló bankhitelekből fedezzék alkalmazottaik bérét, rezsiköltségeiket, vagy a mérnöki munka elengedhetetlen kellékeit, a szoftvereket és a műszaki szabványokat. Ezek azok a jól felépített, sok évtizedes szakmakultúrával rendelkező mérnökvállalkozások, szakterületeket integráló mérnök műhelyek, melyek a hazai beruházásokat képesek kiválóan megtervezni, műszakilag előkészíteni, ellenőrizni és lebonyolítani.

A piacon lévő megrendelések egy szűk körhöz jutnak csak el, ahol pedig verseny van, ott lefelé menő árspirálba hajszolják az életbemaradásukért küszködő mérnököket. Már régen nem arról szól mindez, hogy a verseny költséghatékonyan működő, jól szervezett cégeket juttatna megérdemelten munkához. Éppen ellenkezőleg elindult egy negatív kiválasztódási folyamat. A jelenlegi hazai közeg nem biztosítja a megfelelő kereteket az értékteremtő szolgáltatásokhoz.

A Magyar Mérnöki Kamara felhívja a döntéshozók figyelmét, hogy a magyar gazdaságban jelentős hozzáadott értéket képviselő, a nemzetgazdaságban fontos szerepet játszó mérnökség nélkül nem lehet kibontakozásról vagy országépítésről beszélni. Értjük, hogy a legfőbb ország-program most a költségvetési egyensúly megteremtésére és az államadósság kezelésére irányul, de ehhez erős gazdaság is kell. Jól működő gazdaság azonban beruházások, erős és versenyképes műszaki értelmiség nélkül nem létezik. Az ország javát szolgáló beruházásokhoz pedig jó tervek, és tisztességesen megfizetett magyar mérnökök kellenek.

A Magyar Mérnöki Kamara felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul intézkedjen arról, hogy az európai uniós projekteknél megbízásokat teljesítő vállalkozások felé a tartozások kiegyenlítésre kerüljenek. Elvárjuk továbbá, hogy a rendelkezésre álló uniós források felhasználásához, a beruházások tervezéséhez nagy számban kezdődjenek meg a projektek mindenki számára elérhető és részvételt biztosító tervezési pályázati kiírásai. Ennek szolgálatába kell állítani különösen az új Közbeszerzési törvényt, a díjszabást, a szabványok elérhetőségét javító intézkedéseket, a szoftverek kedvezményes megvásárlásának támogatását, és a munkát adó mérnöki mikro- és kisvállalkozások és tevékenységük megbecsülését, a politika minden szintjén. A Magyar Mérnöki Kamara partner ezeknek a változtatásoknak az elindításában és végrehajtásában.
2011. november 18.

További információ: Barsiné Pataky Etelka elnök, info@mmk.hu +36303741591

 

A Magyar Mérnöki Kamara Választmánya

 

www.mmk.hu