http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-11-17 17:52

Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjas mérnökök

|

Kiegészítés dr. Seregi György: A feszültség fokozódik c. könyvéhez. (LOGOD BT. 2009)


Amikor felhívták a figyelmemet, hogy a kötetben a díjazott mérnökökről írt fejezetben pontatlanság, erősebb kifejezéssel élve valótlanság szerepel, elhatároztam, hogy kiadóm, a Logod Bt. segítségével tévedésemet igyekszem kijavítani, illetve írásomat kiegészíteni. Erre alkalmat adott Buday Miklósnak a kiadó vezetőjének igen dicséretes kezdeményezése, mely szerint az interneten www.mernokkapu.hu elérhetőséggel multimédiás portált indított.


Tudom, hogy a kiigazítás fele annyit nem ér, mintha az a pontosan megfogalmazott eredeti szövegben szerepelt volna, mégis remélem, az érintettek részére némi kárpótlást, a szerző részére pedig némi megnyugvást jelent ez a közlemény.
Hiába néztem át több száz curriculum vitae-t, 2002-ről (185. o. hatodik bekezdés) csak az alábbi mondatra tellett írásomban:
„2002. márc.15.-én a mérnökök csak a ’48-as ifjúság forradalmi tetteit ünnepelhették, saját kitüntetéseiket már kevésbé, legfeljebb Bara Margitnak, vagy biológusoknak, kémikusoknak tapsolhattak.”


Ezzel szemben a valóság az, hogy három mérnök is kapott ez évben Széchenyi-díjat. Gáspár Zsolt, Tarnai Tiborral megosztva, Somlyódy László pedig egyénileg az alábbi indoklásokkal:
Gáspár Zsolt (1944-), Tarnai Tibor (1943-) előbbi az MTA rendes, utóbbi az MTA levelező tagja, mindketten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára: „A szerkezetek stabilitásának vizsgálatában és a szerkezeti topológiában kifejtett iskolateremtő munkásságukért, valamint a szerkezeti mechanika határterületén elért, nemzetközileg is kimagasló interdiszciplináris kutatási eredményeikért.
Somlyódy László (1943-) Az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. „A vízépítés és a környezetvédelem kutatásában, művelésében és oktatásában végzett, nemzetközileg is számon tartott tevékenységéért, kutatásait összegző, széles körű publikációs munkásságáért.”


Mindhármuktól elnézést kérek, abban a reményben, hogy könyvem második kiadásában mulasztásomat az eredeti szövegben korrigálhatom.

Addig is a kiegészített fejezet itt olvasható.

Budapest, 2011. október 23.

Dr. Seregi György
Széchenyi-díjas mérnök