http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-24 16:36

A doktoranduszok nyilatkozata

|

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), a magyarországi doktoranduszok érdekvédelmi szervezete küldöttgyűlésükön a következő nyilatkozatot fogadták el a készülő felsőoktatási törvény szövegével kapcsolatban:

A DOSZ álláspontja szerint a felsőoktatásnak kiemelt szerepe van az ország gazdasági és társadalmi megújításában. A felsőoktatásban felhalmozott szellemi potenciál, a magasfokú innovációs készség és a hosszú időre visszanyúló hagyományok együttesen megfelelő alapot képeznek ahhoz, hogy a felsőoktatás meghatározó feladatot játsszon Magyarország fejlődésében. A felsőoktatási intézmények működése nem nélkülözheti a megfelelő jogszabályi hátteret és a mindenkori összkormányzati figyelmet. A DOSZ fontosnak tartja, hogy az ország kormánya kiemelt célként fogalmazta meg a modern és jól működő felsőoktatás megteremtését.

A 2010-ben megindult koncepció-alkotási, majd szabályozási tevékenységhez a doktoranduszok a kezdet kezdetén felajánlották segítségüket, javaslataikat eljuttatták a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, szívesen vettek volna részt a jogalkotási tevékenységben. Az elmúlt másfél év alapján azonban meg kell állapítanunk, hogy az Oktatási Államtitkárság nem tartotta fontosnak a DOSZ érdemi bevonását a jogszabály előkészítésébe, az egyeztetések esetlegesek voltak, az általunk megfogalmazott javaslatok nem jelentek meg a nemrégen nyilvánosságra hozott jogszabály-tervezetben.

A felsőoktatási törvény az Oktatási Államtitkárság által készített tervezete ebben a formájában, nem kínál megoldást a felsőoktatás valódi problémáira, éppen ezért továbbgondolása és átdolgozása elengedhetetlen.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége alapvető társadalmi érdeknek tartja a felsőoktatáshoz való ingyenes hozzáférést, a magyarországi és nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitást, így ezek esetleges korlátozását az ország szempontjából károsnak látja. A DOSZ szerint a készülő törvény egyik legfontosabb céljai közé kell, hogy tartozzon a felsőoktatás minőségének emelése, a doktori képzés tartalmi és szervezeti fejlesztése, az intézmények külső és belső minőségbiztosításának erősítése, az oktatás és kutatás autonómiájának, a képzés és a tudományos élet sokszínűségének megőrzése. Mostani formájában az Oktatási Államtitkárság által elkészített tervezet erre nem nyújt garanciákat, hiszen a vonatkozó részek kidolgozottsága nem megfelelő, hiányzik vagy a fenti célokkal pont ellentétes.

A DOSZ sérelmesnek tartja, hogy a jogszabály-tervezetben nem jelennek meg a doktoranduszok helyzetének rendezésére adott javaslataink, ide értve a doktoranduszok jogi státuszának módosítása, a doktori ösztöndíj figyelembe vétele jövedelemként a gyermekvállalásnál vagy a doktori képzés beszámítása szolgálati időként. Ezek rendezése akár a törvény, akár a végrehajtási rendeletek elfogadása során alapvető, a felsőoktatási szervezetek aktív bevonásával az előkészítés során.

A DOSZ komoly megfontolásra ajánlja a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a törvény mostani tervezetével kapcsolatos módosító javaslatait . A DOSZ szükségesnek tartja a felsőoktatási törvény tervezetét érintő további egyeztetéseket a kormányzat kompetens képviselői és a felsőoktatás reprezentatív szervezetei között.

 

Budapest, 2011. október 24., hétfő (OS)

Doktoranduszok Országos Szövetsége