http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-19 10:29

Napkollektor pályázat okt. 25-dec. 31.

|

Az Új Széchenyi-terv - Zöld Beruházási Rendszer keretében pályázati felhívást tett közzé a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Cél: a megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítésének támogatása.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet és a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) utasítás alapján az alábbi kódszámu ÚSZT-ZBR-NAP-2011. pályázati felhívást teszi közzé:

A támogatás célja
A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátásának csökkentését eredményező valamint az energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az előbbi célok kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése.
A pályázat során telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.

A pályázat forrása
A ZBR rendelkezésre álló pénzeszközeinek felhasználása vissza nem térítendő utófinanszírozású támogatás formájában történik.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft.

Pályázók köre
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Lakóingatlanok építési technológiától függetlenül
- természetes személyek,
- társasházak max. 12 lakás/albetét
A pályázaton kizárólag teljes épület vehet részt.

Támogatható tevékenységek köre
Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi elemekből áll:
1. napkollektor;
2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:
• a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,
• használati melegvíz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,
• hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
• keringtető (solar) szivattyú
• kiegészítő elemek:
- csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
- szigetelő lemezek, csőhéjak,
- biztonsági szerelvények,
- zárt tágulási tartály,
- szabályozó- és elzáró szerelvények,
- mérő és ellenőrző műszerek,
- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező), fagyvédelmi funkció szükséges.

3. munkadíj, amely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30%-ánál nem lehet több.

A rendszer telepítését kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) által regisztrált kivitelező végezheti el. A vállalkozások a regisztrációt a kivitelezok.emi.hu oldalon tehetik meg.

A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.
A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 50%-ánál. A támogatás felső határa maximum 800.000 Ft/lakás támogatás lehet.

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
A pályázat benyújtása kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton történhet.

Pályázati díj:
A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázatot 2011. október 25-től 2011. december 31. 24:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.
A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a befogadás sorrendjében kerülnek elbírálásra a 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM-utasítás, valamint a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályai szerint és a pályázati útmutatóban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A Pályázati útmutató és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. Internetes honlapján (www.emi.hu/napkollektor valamint a http://zbr.kormany.hu/) lesz elérhető.