http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-11 17:38

Utána néma csönd

|

Ungváry Rudolf dokumentum gyűjteménye a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 1956-os diákparlamentjének történetét írja le, amely eseménysorozat egyben az 1956-os miskolci események gerincét képezte.
Az 1956-os diákparlamentjének története a hallgatók felnőtté válásáról és megaláztatásáról szól.
A forradalom idején az egyetemi diákparlamentben minden betöltetlen hely megtalálta a maga emberét.

Könyvajánló


A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 1956-os diákparlamentje az egyetemi forradalmi testület volt és többfélét jelentett.
Jelentette egyrészt azt a nagygyűlést 1956. október 22-én délután 3 és éjfél után 2 óra között, amelyen szinte az egész egyetem jelen volt, és megfogalmazták a követeléseket.
Jelentette másrészt azt a 10-15 hallgatóból és tanárból álló csoportot, amely az egyetemet képviselte és a megyei munkástanáccsal együtt vezető szerepet játszott a forradalomban Északkelet-Magyarországon.
Jelentett minden hallgatót és tanárt, aki valamit tett azokban a napokban akár fegyveres nemzetőrként, akár azzal, hogy valamit szervezett, vagy valamilyen helyzetben fellépett.

Részlet az előszóból

"Az 1956-os forradalom története elválaszthatatlan attól a megtorlástól, mely utána következett. Az angol forradalomra, a francia forradalomra és 1848-ra lehet úgy visszaemlékezni, hogy csak a forradalom eseményei jussanak az eszünkbe - az 1956-os magyar forradalom emléke eltéphetetlenül összefonódik a leverését követő megfélemlítéssel és a megaláztatással. Nélküle beszélni róla megtévesztő. Ezt a forradalmat követően veszett el 1848 és vele a 19. század ártatlansága Magyarországon.

Ez a könyv 1988 és 1991 között készült. Amiről szól, annak emlékei a megtorlás után annyira feledésbe merültek, hogy csak többszöri nekifutással sikerült felidézni őket. Megsemmisültek az eredeti, diákparlamenti dokumentumok; ami irat később a kihallgatásokon és tárgyalásokon keletkezett, a megfélemlítés és a vádlottak önvédelmének termékei. […]

Ennek a könyvnek az igazi dokumentumai az emlékek."


A visszaemlékezők:

"Bogár Károly, a DIMÁVAG munkástanácsának első elnöke, a megyei munkástanács elnökhelyettese (esztergályos)
Darin Sándor, tanársegéd, az Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács titkára (gépészmérnök)
Dornbach Gyula, IV. éves hallgató, a diákparlament elnökhelyettese (gépészmérnök)
Éltető Gábor, II. éves hallgató (gépészmérnök)
Fekete Lajos, II. éves hallgató, a diákparlament tagja (gépészmérnök)
Fekete László, adjunktus, a diákparlament képviselője a megyei munkástanácsban (kohómérnök)
Földvári Rudolf, az MDP megyei első titkára, a megyei munkástanács tagja, majd elnöki (gyártmányszerkesztő és fordító)
Gónusz Sándor, IV. éves hallgató, a hírszolgálat egyik vezetője (gépészmérnök)
Horti János, II. éves hallgató, a diákparlament fegyverese (gépészmérnök)
Horváth Gyula, III. éves hallgató, a megyei munkástanács egyik elnökhelyettese, majd a katonai bizottságban a diákparlament képviselője (kohómérnök)
Horváth Zoltán, egyetemi tanár, a kohómérnöki kar dékánja
Kocka Kálmán, IV. éves hallgató, a diákparlament tagja (gépészmérnök)
Lukács János, II. éves hallgató, a diákparlament fegyverese (gépészmérnök)
Major Béla, kohásztechnikus, a Lenin Kohászati Művek munkástanácsának tagja (röntgenasszisztens)
Makk Attila, IV. éves hallgató, a diákparlament fegyverese (gépészmérnök)
Mihala Ferenc, adjunktus, a diákparlament tagja, az Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács elnöke (gépészmérnök)
Oláh Péter, IV. éves hallgató, az egyetemi hangos híradó vezetője (gépészmérnök)
Pallagi Sándor, IV. éves hallgató, a diákparlament tagja (kohómérnök)
Papp Miklós, anyagbeszerző, a megyei munkástanács elnökhelyettese (garázsmester)
Petrich Géza, egyetemi tanár, a gépészmérnöki kar dékánja
Rácz Károly, III. éves hallgató, a diákparlament tagja, a megyei munkástanács katonai bizottságának tagja (villamos üzemmérnök)
Radimeczky Lajos, III. éves hallgató, a diákparlament tagja (gépészmérnök)
Renn Oszkár, V. éves hallgató, a diákparlament képviselet csoportjának vezetője (gépészmérnök)
Sebők Mihály, IV. éves hallgató, az MSZMP egyetemi pártbizottságának tagja (kohómérnök)
Simon László, II. éves hallgató, a diákparlament hírszolgálatának tagja (gépészmérnök)
Szegedi Ferenc, IV. éves hallgató, a diákparlament fegyverese
Szegfű Irén, V. éves hallgató (kohómérnök)
Székely János, V. éves hallgató, a diákparlament fegyverese (gépészmérnök)
Szíj Zoltán, IV. éves hallgató, a diákparlament vezetőségi tagja (kohómérnök)
Terplán Zénó, egyetemi tanár, rektorhelyettes, az egyetemi munkástanács elnöke
Ungváry Rudolf, II. éves hallgató, a hírszolgálat egyik vezetője (gépészmérnök)
Veréb Jutka, II. éves hallgató (kohómérnök)
Vida András, IV. éves hallgató, a diákparlament fegyverese (gépészmérnök)

A felsoroltak emlékei nem képviselik a teljességet. Amit elmondanak, minden bizonnyal csak része annak, ami történt, és csak egy-egy szempontja annak, amik az igazság lehetett. A szerző ismeretségi köre meg a véletlen szabták meg, hogy kinek a szavát rögzíthette a hangszalag.


A teljességhez minden emlékre szükség lett volna - vagy elég lett volna egyetlen műalkotás az eseményekről. Minden emléket lehetetlen volt összegyűjteni. A művészi megfogalmazást pedig - egyelőre vagy talán örökre - kiölte az eltelt idő."

Az „Utána néma csönd” bővített hiánypótló második kiadása 2000-ben jelent meg kemény borítóval, 248 oldalon a Logod Bt. kiadásában. Ára: 2000 forint.

Ajánjuk minden mérnöknek, minden miskolcinak, és mindazoknak akik emlékeznek 1956-ra, a helyt állókra, a hősökre. A kötet 226-229 oldalán olvasható azoknak a névsora, akik a megtorlás kárvallottjai voltak.

Megvásárolható, illetve megrendelhető a kiadóban: 1012 Bp. Logodi utca 49. Email: logod@logod.hu, illetve a webáruházunkban.