http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-11 12:17

Szellemivagyon-diagnózis

|

A régi nevén a Szabadalmi Hivatal, új nevén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal szolgáltatása a kis- és középvállalkozások szellemivagyon-gazdálkodásának elősegítésére.

A tudatos szellemivagyon-menedzsment a gazdasági sikert megalapozó innovációs folyamat egyik fontos eleme. A vállalkozások többsége tudja ezt, de nincsenek meg a kellő ismeretei, tapasztalatai a hatékony megvalósításhoz.


A szellemivagyon-diagnózis célja ennek az ellentmondásnak a feloldása azzal, hogy testre szabottan ad támpontokat a vállalkozások számára a szellemi vagyonuk kiaknázásának lehetőségeiről.


A szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás igénybevétele olyan innovatív vállalkozásoknak ajánlott, amelyek az utóbbi években a kutatás-fejlesztés területén lépéseket tettek, és úgy gondolják, hogy a hatékony üzletmenet érdekében fel kívánják használni, illetve az eddiginél hatékonyabban kívánják felhasználni a szellemitulajdon-védelem eszköztárát.

A szolgáltatásról
• A szolgáltatás ingyenes.
• A felmérés iránti igényt a mellékelt „Jelentkezési lap” kitöltésével és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához való eljuttatásával jelezheti bármely innovatív kis és középvállalkozás.
• A felmérés alapja egy személyes interjú, amelynek célja a vállalkozás tevékenységének, rövid és hosszú távú terveinek, fejlesztési elképzeléseinek a megismerése.
• Az összegyűjtött adatok, információk alapján egy írásos jelentés készül, amellyel kapcsolatban konzultációra is lehetőség nyílik.
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala valamennyi tudomására jutott információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezel.

Elérhető előnyök
A vállalkozás árnyalt képet kap
- szellemi vagyonáról,
- szellemi vagyonának kiaknázási lehetőségeiről,
- a felmerülő kockázatokról, valamint
- támpontokat kap a szellemitulajdon-védelmi stratégiája kialakításához.

További információ
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Ügyfélszolgálati Osztály

SZTNH