http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-10 10:20

Könnyűszerkezetes akadémia

|

A 15 éves Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület (MKE) szervezésében 2011. szeptember 29-én sikeresen megtartotta a Könnyűszerkezetes Akadémia első előadási napját a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén.

Már az első alkalommal igazolódott az Akadémia célkitűzése: a könnyűszerkezetes építés iránt érdeklődő – felsőfokú végzettséggel rendelkező műszaki szakemberek – olyan új ismeretanyagot kapjanak, mely az egyetemi/főiskolai oktatásból kimaradt, vagy abban összefoglalóan, célirányosan nem szerepel. Az előadók, akik ennek az építési módnak a legjobb ismerői, képesek voltak „akadémiai” szinten ismereteik átadására igazolva, hogy a meghirdetett program színvonala megfelel a továbbképzési felhívásában szereplő címnek.


Az első előadási nap témája azoknak az anyagoknak és szerkezeti elemeknek az ismertetése volt, amelyek ezt a korszerű, új építési módot jellemzik, megvalósításánál felhasználják.
Dr. Seregi György Széchenyi-díjas építőmérnök, c. egyetemi docens, az MKE elnöke bevezető előadásában a könnyűszerkezetes építés meghatározásával, főbb jellemzőivel és felhasználási területeivel foglalkozott. Ismertette, hogy véleménye szerint ezt az építési módot, nem csak a magasépítésben (csarnokoknál, függönyfalaknál, készházak építésénél), hanem a mérnöki szerkezeteknél (hidaknál, toronyszerű építményeknél, silóknál stb.) is alkalmazzák. Ez utóbbiakat nem a rendszerelvű építés, hanem az anyag- és szerkezeti rendszer megválasztása jellemzi.


Ezt követően a könnyűszerkezetes építésnél felhasznált ötvözött alumínium anyagok fizikai (mechanikai) tulajdonságait, az acéltól eltérő jellegzetes anyagmutatóit ismertette, fókuszálva a nyílászáróknál, függönyfalaknál használt ötvözetekre, és az ezekhez gyártott sajtolt profilok gyártási technológiájára, szerkesztési szabályaira. Kitért a hegesztett alumíniumszerkezetek anyagaira és felhasználási területeire hidaknál, csarnokoknál, tornyoknál.


Dr. Dunai Lászó, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a vékonyfalú acél szelvények (hullámlemezek, burkolatok) tulajdonságaival, anyagaival, stabilitási kérdéseivel foglalkozott, számos jellegzetes példát felhozva a csarnoképítés másodrendű szerkezeteinél, kisépületek vázánál, nagy fesztávolságú rácsos tartóknál, silóknál történő alkalmazására. Előadása számos új szerkezeti rendszerek fejlesztésére is kitért, melyet a LINDAB céggel közösen dolgoztak ki.


Hogy milyen fontos szerepet töltenek be a könnyűszerkezetes térelhatárolásoknál a nagy választékban rendelkezésre álló építőlemezek, azt Wiesner György építészmérnök előadásából tudhattuk meg, aki az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építő tagozatának, a MAKÉSZ-nek az alelnöke, a Knauf Kft. műszaki igazgatója. Tudományos szintű elemzése főleg a különféle rendeltetésű gipszkarton lemezekre és ezekből építhető többrétegű falszerkezetekre vonatkozott.


Miután nem csak acélvázzal, hanem faszerkezettel is készülnek könnyűszerkezetes épületek, elsősorban készházak, ezért dr. Bódi István Phd., egyetemi docens magas színvonalú előadásban foglalkozott a faanyagokkal. Ismeretes, hogy készülnek csarnok jellegű, nagy fesztávolságú, teherbíró favázzal is létesítmények (pl. uszodák, mezőgazdasági tárolási épületek). Ezt is figyelembe véve az előadó a faszerkezetekre vonatkozó legújabb EN- szabvány előírásainak ismertetésére építette fel mondanivalóját.


Dr. Dudás Annamária okl. építőmérnök, Phd., adjunktus (BME Magasépítési Tanszék) a sokféle anyagismertetés után, üdítő példák sorával és rendszerezésével bemutatta, milyen szerkezeti megoldásokkal és rendszerekkel lehet az acélvázas szárazépítési szerkezeteket és szerelt lakóépületeket kialakítani. A sokféle meghatározás dzsungelében rendet vágva, pontosan definiálta a könnyűszerkezetes építés fogalmából kisarjadzó újabb és újabb fogalmakat.


A Könnyűszerkezetes Akadémia előadói gondosan felkészültek, hogy mondanivalójuk érthető, de mégis színvonalas, színes ábrákkal, képekkel illusztrált legyen. A hallgatóság között a szokásosnál több fiatal szakembert láttunk, akik a hét órát igénybevevő, olykor fárasztó előadásokat is érdeklődéssel végighallgatták.

A Könnyűszerkezetes Akadémia legközelebbi előadási napja 2011. nov. 3-án 13,00-kor lesz, ugyancsak a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén (K ép. mfsz. 85.)
Ezen a napon a minősítési, épületfizikai előírásokról és követelményekről, valamint a környezetkímélő megoldásokról, a korrózióvédelemről és az EUROCODE-szabványokról lesznek előadások. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező MKE. Jelentkezni a helyszínen is lehet. Egy előadási nap részvételi díja 10.000 Ft. Egyetemi/főiskolai hallgatóknak és MKE egyéni tagoknak a részvétel ingyenes.


A Könnyűszerkezetes Akadémiával kapcsolatban felvilágosítást ad:
– szakmai kérdésekben: Dr. Horváth László egyetemi docens, e-mail: lhorvath@epito.bme.hu, mobil: 06 30 981-6770
– szervezési kérdésekben Kristófi Ákos ügyvivő, e-mail: kristofiakos@gmail.com, mobil:06 30 480-6939
A Mérnök Kamara egy, az Építész Kamara másfél kreditpontot ad a résztvevőknek.


A Könnyűszerkezetes Akadémia a 2012 évben folytatódik.

 

Dr. Seregi György