http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-05 20:24

Kell-e a mérnöknek a szabványok szerint tervezni?

|

A címbeli kérdéstől a lenti megállapításig idézi dr. Hajtó Ödön a legfontosabb jogszabályokat.
A mérnök számára a szabvány alapos ismerete nem lehet önkéntesség kérdése, az alapvető követelmény. Ismerni kell a szabványt akkor is, ha alkalmazom, de talán még jobban kell ismernem, ha azzal egyenértékű megoldást kívánok érvényesíteni.Bevezetésként a szabványosításról szóló törvény két megállapítása:
(1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.
(2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.
[1995. évi XXVIII. törv. 6. §]

Az olvasó figyelmét most a második bekezdésre szegezze! E szerint ugyanis, ha jogszabály elrendeli a szabvány használatát, akkor szabvány szerint kell eljárni, mivel onnantól kezdve a szabvány a jogszabály része. A kérdés a továbbiakban úgy vetődik fel, hogy vannak-e olyan jogszabályok, melyeknek csak a szabványok alkalmazásával lehet eleget tenni? Az Alkotmány szerint ugyanis a jogszabályok betartása mindenkire egyaránt kötelező, az nem önkéntes.

 

[1949. évi XX. törv. 77. § (2)]

A választ az Európai Unióval kezdhetjük. Az építési beruházásra irányuló közbeszerzésre vonatkozó EU előírás:
„…a műszaki leírásokat az ajánlatkérő az európai szabványokat átültető nemzeti szabványokra történő hivatkozással, vagy az európai műszaki tanúsítványokra történő hivatkozással kell meghatározza.”
[93/37/EGK Irányelv 10. cikk (2) bekezdés]

A közbeszerzési eljárás hazai előírása az előzőt ismétli: az építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, nemzetközi szabványokra ezek hiányában nemzeti szabványokra hivatkozással kell történjen.
[2003. évi CXXIX. törv. 58.§ (3)]

Az előző két bekezdésben nincsen arról szó, hogy a szabvánnyal egyenértékű, más megoldás is szóba jöhet. A szabvány szerint kell eljárni és pont.

A tervező felelős a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért.
[1997. évi LXXVIII. törv. 33.§ (1)]

A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként tervezői nyilatkozatot tesz, amely tartalmazza annak kinyilvánítását, hogy a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
[191/2009. (IX. 15.) korm. rend. 9.§ (5)]

Az OTÉK, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet szerint az építmények és részei megvalósítása során vonatkozó nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illetőleg azokkal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni.
[253/1997. (XII. 20.) korm. rend. 50. § (3)]

A tervezőnek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó műszaki megoldást hatóságilag jóvá kell hagyatnia.
[9/2008. (II. 22) ÖTM rend. 2.§ (4)]

A tervező nyilatkozatban jelenti ki, hogy a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
[193/2009. (IX.15) korm. rend. 19.§ (1)]

Az építésügyi hatóság engedélyt csak abban esetben adhat ki, ha a tervező nyilatkozott arról, hogy az általa elkészített építészeti-műszaki tervdokumentáció jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítését biztosító nemzeti szabványokkal azonos vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldást tartalmaz.
[1997. Évi LXXVIII. törv. 36.§ (1)]

A tervellenőr az ellenőrzés során tervellenőri nyilatkozatot készít, amely tartalmazza annak kinyilvánítását, hogy a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
[191/2009. (IX. 15.) korm. rend. 10.§ (3)]

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
[191/2009. (IX. 15.) korm. rend. 16.§ (2)]

A betont, vagy beton terméket előállítók számára érvényes előírás szerint forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad.
A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik:
a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány;
b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély;
c) az építőipari műszaki engedély.
[3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet]

Összefoglalva: az ismertetett jogszabályok előírásait csak a szabvány alkalmazásával, vagy azzal egyenértékű más megoldással lehet teljesíteni. Mindkét esetre érvényes, hogy a mérnök számára a szabvány alapos ismerete nem lehet önkéntesség kérdése, az alapvető követelmény. Ismerni kell a szabványt akkor is, ha alkalmazom, de talán még jobban kell ismernem, ha azzal egyenértékű megoldást kívánok érvényesíteni.