http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-10-04 06:39

Miniszteri elismerések az építész szakma kiválóságainak

|

„Az építészet a jelen hűséges lenyomata, amely teret formál, arcot ad az épületeknek, házaknak” – mondta Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár az Építészet Világnapja alkalmából tartott ünnepségen, melynek keretében építészeti díjakat adtak át.

Fotó: Árvai Károly

 

Építészeti világnap
2011. október 3.
Belügyminisztérium, márványaula
 

Szaló Péter köszöntőjében megemlékezett a múlt héten elhunyt Makovecz Imréről, aki „jelentős hatással volt minden képzőművészeti ágra.”

„Az építészet egyrészt a művészetek egyik ága, másrészt mérnöki tevékenység” – húzta alá a helyettes államtitkár, majd hozzáfűzte: „Az építészet teremtő, alkotó munka, ami ha értékeket mutat fel, akkor a közösség érdekeit szolgálja. Az építészet összeköt a múlttal és irányt mutat a jelenben.”

Szaló Péter kiemelte: a 2011-es év tanúságot tett arról, hogy a szakma képviselői között kiváló az együttműködés, jó példa erre az Észak-Magyarországot sújtó árvíz pusztítását, valamint a tavaly októberi vörösiszap-katasztrófát követő újjáépítés.

Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter Palóczi Antal-díjakat, Lechner Lajos-díjakat, valamint Pro Architectura-díjakat adott át a szakma kiválóságainak, majd pohárköszöntőjében elmondta: az építészet szerteágazó, hiszen az emberiség történelme során egyszerre volt védelmi funkciója, de biztonságot, kényelmet és esztétikai élményt is nyújtott, nyújt.

Lechner Lajos-díj


A Lechner Lajos-díj az építésügyi igazgatásban legalább egy évtizede végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerését kifejező miniszteri díj.  E díjból évente 6 db adományozható.

Dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere
a Lechner Lajos-díjat adományozzaKovács János úrnak, Mezőkeresztes Város Polgármesteri Hivatala építésügyi csoportvezetőjének, az építésügyi igazgatás területén közel három évtizeden át, illetve az építésügyi igazgatási szakmai kollégium etikai bizottsága vezetőjeként hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül;


Lóránt Katalin asszonynak, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Építési Iroda építésügyi előadójának az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása területén két és fél évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül;


Szeleczky Szilvia asszonynak, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Építési Iroda irodavezetőjének Debrecen város településrendezési és építési szabályozásának átalakításában, fejlesztésében végzett több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül;


Sziki Gyula úrnak, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Várostervezési Osztálya osztályvezetőjének Zalaegerszeg és a környező 64 település építésügyi hatósági feladatainak ellátása során végzett több mint egy évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül;

Takácsné Czukker Szilvia asszonynak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági osztályvezetőjének.

Palóczi Antal-díj


A Palóczi Antal-díj a településrendezés területén legalább egy évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenység, és az elért szakmai sikerek elismerését kifejező miniszteri díj.  A Palóczi Antal-díjból évente 2 db adományozható.

 

Az Építészeti Világnap alkalmából a Magyar Köztársaság belügyminisztere
Palóczi Antal- díjat adományozottIhrig Dénes úrnak, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszéke nyugalmazott egyetemi docensének, aranydiplomás építészmérnöknek a fővárosra jellemző sajátos településtervezési metodika, valamint a városmegújítás újszerű szabályozási módszereinek kimunkálásában nyújtott kimagasló szerepvállalása, a Magyar Építész Kamara terület- és Településrendezési Tagozatának elnökeként végzett munkássága, a településrendezés területén példamutató elkötelezettséggel, komplex gondolkodásmóddal és problémamegoldó képességgel végzett több évtizedes jelentős és innovatív tervezői, szakmai-társadalmi és oktatói tevékenysége elismeréséül;
 

Liszkay Krisztina asszonynak, az Urban-lis Stúdió Kft. ügyvezetőjének, vezető tervezőjének, okleveles építészmérnöknek.

Pro Architectura díj


A Pro Architectura-díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építészek számára adható miniszteri elismerés.  Évente 5 díj adományozható.

Dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere
Pro Architectura-díjat adományozott a paksi Erzsébet szálló bővítésének tervezéséért megosztvaBartók István úrnak, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék egyetemi adjunktusának;

Benárd Aurél úrnak a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar egyetemi docensének;


Bojti Anna asszonynak a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. alkalmazott építészének;


Fejérdy Péter úrnak a Budapesti Műszaki Egyetem, Középülettervezési Tanszék egyetemi adjunktusának;


Natta Anikó asszonynak a Cooptim Ipari Kft. tervező mérnökének és;


Tatár Balázs úrnak okleveles építészmérnöknek.

A terv két kiemelkedő értéke az arányosság és helyénvalóság. Arányos a tervezési program: az Erzsébet Szálló rendeltetéséhez jól illeszkedő hotel-funkció, illetve a hozzá kapcsolódó rekreációs területek. Arányos az építészeti célkitűzés is: a megbízó – MVM, Paksi Atomerőmű – gazdasági és társadalmi jelentőségéhez méltó, de nem hivalkodó épületegyüttes létrehozása. A megvalósult épület léptékében, tömegformálásában finoman illeszkedik a kisvárosi környezethez, térbeli kapcsolatai kiérleltek, részletmegoldásai rendkívül gondosak. Olyan építészeti alkotás, melynek helyhez, korhoz való viszonya példaértékű.

A hatvani új autóbusz-állomás tervezéséért
Pro Architectura-díj adományozásban részesült megosztva


Kalo Emese asszony az Építész Kaláka Kft. tervezője;

Pásztor József úr az Építész Kaláka Kft. építésze, vezető tervező;

Igar Péter úr a Rizalit Bt. ügyvezetője és;


Dénes György úr a Dénes és Dénes Bt. ügyvezetője.


A tervezett autóbusz-állomás gyöngyszemként foglalja magába jánosi döbbenetes erejű és szépségű víztornyát, ráhangolódik térszerkezetben, anyaghasználatban. Végtelen kevés eszközt használ, gondosan figyel a részletekre és egyszerűségében letisztultság tükröződik.

A budapesti Richter Gedeon Gyógyszergyár kémiai kutatóépülete tervezéséért
a belügyminiszter Pro Architectura-díjat adományozott megosztva


Oláh Éva asszonynak A Pasarét Stúdió Építészeti Kkft. vezető tervezőjének;

Tóth Zoltán úrnak a Zé Design kft. ügyvezetőjének és;

Zoboki Gábor úrnak a Zoboki-Demeter és Társai Építésziroda ügyvezetőjének.

A nagy múltú gyár fejlesztésének emblematikus elemeként épült meg az összetett funkciójú épület. Az építészek a kutatási munkához kapcsolódó szellemi és fizikai elemek szimbiózisát innovatív eszközökkel valósították meg, megtalálták az építészeti mondanivaló és a gyakorlati működés összhangját. A téralakítás jól ötvözi a merész és józan elképzeléseket. Az igényes anyagok és szerkezetek magas színvonalú műszaki megoldásokkal párosulnak. Az építészeti, belsőépítészeti és tájépítészeti elemek azonos szemléletről tanúskodnak. Példamutató a megbízó és a tervező összehangolt együttműködése.

A Celldömölki Városháza tervezéséért
Pro Architectura-díj adományozásában részesült megosztva


Guzmics György úr a Nógrádterv Kft. ügyvezető igazgatója, építész, vezető tervező;


Menyhárt Gergő úr az MGA Építészek Bt. építész tervezője;


Menyhárt-Guzmics Annamária asszony az MGA Építészek Bt. építész tervezője;


Guzmics-Kiss Andrea asszony a Guzmics+Kiss Építésziroda Kft. ügyvezető igazgatója és

Fenes Tamás István úr az MGA Építészek Bt. építész tervezője.

A kisváros közepén, a barokk városközpont határoló falaként megépült elegáns középület példamutatóan illeszkedik környezetébe. A két eltérő karakterű városrész közé telepített középület egyformán kommunikál a fákkal sűrűn benőtt parkkal, kálvária templommal és a hátoldali egyszerű lakóépületekkel. Barátságos, de egyben méltóságot és rendet sugalló világ ez, mely hangulati tartalomban a legtöbb, mi elvárható egy hivatali épülettől. A funkcióban kettébontott intézmény klasszikus belső terei, folyosói a hivataltól elvárható fegyelmezettséggel szervezettek. A belsőépítészet, beépített bútorok, a felületek burkolata harmonizál a funkcióval és a külső terekben megérzett hangulattal. A regionalizmus szemléletét kifejező érzékeny, de feszes külső-tér alakítása, fegyelmet sugárzó, de oldott tömegalakítása nem csak a városi épített környezethez, de a természethez is illeszkedik. Egységes anyaghasználata, kiegyensúlyozott homlokzata a korszerűség, tömeg és térkapcsolatai a helyénvalóság példaértékű alkotásává emelik az épületet.

Az alsóbogáti Festetics-kastély helyreállításának tervezéséért
Pro Architectura-díj adományozásában részesült megosztva


Szűcs Endre úr a Mérmű 87 Kft. ügyvezetője és;


Tóth Péter úr a Mérmű 87 Kft. építész tervezője.


Az elmúlt két évtized egyik fájdalmas tapasztalata, hogy milyen nehéz új, minőségi, fenntartható funkciót és kulturális folyamatosságot biztosítani gazdátlanul pusztuló állami műemlékeink, közösségüket vesztett templomaink, kiüresedett kastélyaink, kúriáink számára. Az alsóbogáti volt Festetics-kiskastély egyike a mintaértékű kivételeknek. Nagyházi Csaba személyében adott a művészeti és történeti értékek iránt elkötelezett új tulajdonos, Szűcs Endre és Tóth Péter építészek az autentikus műemléki felújításon túl mai lakókörnyezetet tudtak teremteni a gyönyörű 18. századi terekben, Dorfmeister újjávarázsolt freskói alatt.

 

                                                                           (kormany.hu)