http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-09-30 16:50

Szuperszámítástechnikai szolgáltatások

|

Az NIIF Intézet befejezte a hazai kutatás és felsőoktatás központi infrastruktúrájának megújítását célzó fejlesztést Közép-Magyarországon, az ÚMFT/ÚSzT KMOP 4.2.1/A_2 jelű kiemelt projektjének megvalósítását.

 

Teljesült a projekt mindhárom célja:  

- az országos kutatási és oktatási célú nagysebességű hibrid számítógép-hálózati infrastruktúra közép-magyarországi szegmensének kialakítása és fejlesztése,   

- szuperszámítástechnikai szolgáltatások fejlesztése az országos rendszer részeként Közép-Magyarországon, továbbá   

- elosztott szövetségi alapú azonosítási és jogosultságkezelési környezetek fejlesztése a közép-magyarországi régióban.


A hálózat fejlesztésének eredményeként létrejött "hibrid hálózat" a hagyományos Internetet a legkorszerűbb dinamikus pont-pont összeköttetésekkel ötvözi. Ez a szolgáltatás hatékonyan támogatja a hozzáférést a nagy értékű kutatási erőforrásokhoz, kísérleti eszközökhöz, szuperszámítógépes kapacitásokhoz, kutatási információkhoz, a távoli kutatási együttműködés eszközeihez, akár a világ különböző részein található egyedi nagyberendezésekhez is (pl. CERN gyorsító és feldolgozó központok).

A hibrid hálózatban alkalmazott DWDM technológia (a fényhullámokra ültetett információk továbbításán alapuló, igen nagy átviteli sebességet biztosító legkorszerűbb technika) rendkívül magas átviteli kapacitást tesz lehetővé - segítségével a leggyorsabb szélessávú technológiák sebességének több mint 1000-szerese érhető el.


Az NIIF Intézet 2011 tavaszán helyezte üzembe telephelyén az ország három nagy vidéki egyetemi központjában telepített szuperszámítógépek alkotta új nagyteljesítményű szuperszámítástechnikai rendszer részeként a közép-magyarországi régióban elhelyezkedő negyedik rendszert. A hibrid hálózat által összekapcsolt négy szuperszámítógép elsősorban olyan tudományos számítások, modellezési és szimulációs feladatok elvégzésére használhatók, amelyek méretük és komplexitásuk révén jelentősen meghaladják az elterjedten használt számítógépek (pl. PC-k) lehetőségeit. Ilyenek például a gyógyszermolekula dokkolási szimulációk, a Föld-típusú bolygók keresése rádiójelek feldolgozása alapján, bonyolult differenciál-, illetve algebrai egyenletrendszerek megoldása, vagy akár informatikai hálózatok működésének az elemzése. A felhasználók munkáját a rendszeren több ingyenesen elérhető szoftvercsomag (Octave, Scibab, FFT, RasMol, Amber, Charm, Gromacs, Xplor, CPMD.x, stb.), valamint licenszelt szoftverek (Maple), illetve korszerű fordítók segítik, "barátságos" szuperszámítástechnikai környezetet biztosítva. A rendszer használata az egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek számára teljesen ingyenes.

Az NIIF Intézet közreműködésével jött létre és kezdte meg működését 2010 novemberében Magyarországon a felsőoktatási és kutatási intézmények eduID elnevezésű bizalmi szövetsége, új alapokra helyezve a biztonságos informatikai alkalmazások szempontjából alapvető fontosságú felhasználói azonosítást. A felhasználó azonosítás és jogosultság kezelés szövetségi alapon szerveződő eduID rendszerének előnye, hogy egy intézmény hallgatói, oktatói és kutatói anélkül vehetik igénybe a saját- illetve partner-intézmények szolgáltatásait, hogy ahhoz ismételten regisztrálniuk kellene. Ezáltal növekszik a felhasználók elégedettsége és csökkenhetnek az új szolgáltatások kialakításának és fenntartásának adminisztratív költségei is. Az eduID rendszeren belül a felhasználókat saját anyaintézményük azonosítja, ami nagymértékben elősegíti az intézmények közötti együttműködést, e-learning rendszerek kooperatív kialakítását, közös projektek indítását, valamint a hallgatók és oktatók mobilitását. A kényelemhez hozzájárul továbbá, hogy a felhasználóknak egy-egy munkamenet alatt csak egyszer kell bejelentkezniük ("Single Sign-on") és csak egy jelszót kell megjegyezniük.

A KMOP 4.2.1/A_2 projekt nagy lendületet adott a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Programnak, mely a hazai kutatói és felsőoktatási hálózat fejlesztésének és működtetésének programjaként magyarországi komponensét nyújtja azoknak az e-Infrastruktúráknak, melyek az European Research Area (az Európai Kutatási Térség) infrastrukturális összetevőjét alkotják.

A fentebb bemutatott fejlesztések a kutatás és felsőoktatás elektronikus infrastruktúrájának átfogó fejlesztésére irányuló HBONE+ projekt részei. A fejlesztéseket az NIIF Intézet 2009-2012 között valósítja meg az ÚMFT/ÚSzT által támogatott TIOP 1.3.2 és KMOP 4.2.1/A_2 projektek keretében, Európai Uniós forrás (strukturális alap) bevonásával.

További információ: http://www.hboneplus.hu és http://www.niif.hu

 

Budapest, 2011. szeptember 30., péntek (OTS)