http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2011-09-27 17:54

Pályázati felhívás

|

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2011. évi Dél-dunántúli Regionális Innovációs Díj elnyerésére.

A díj elnyerésére pályázhat bármely, a Dél-dunántúli régióban székhellyel/telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, mely kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termék, új eljárás, új innovatív szolgáltatások értékesítése, létrehozása, bevezetése) jelentős hasznot ért el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer, stb. lehet.


Az ifjúsági díj esetében a kiemelkedő innovációs ötletet (új termék, új eljárás, új szolgáltatás), annak megvalósíthatóságát, piacképességét, társadalmi hasznosságát díjazzák.
A pályázás kétféle módon valósulhat meg. Az innovációs projektet megvalósító önmaga adja be pályázatát, vagy valamely jelölő szervezet javasolja a díjra. Jelölő szervezet bármely olyan szervezet, intézmény lehet, amely üzleti kapcsolatban nem áll a jelölttel.


A Dél-dunántúli Regionális Innovációs Díj kategóriái és a lehetséges pályázók köre

1. Magán-, mikro- és kisvállalkozás

Pályázhat minden olyan, a dél-dunántúli régióban székhellyel rendelkező vállalkozás, melynek alkalmazotti létszáma nem haladja meg a 49 főt, illetve éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege nem lépi túl a 2,5 milliárd forintot.


2. Közép- és nagyvállalkozás

Pályázhat minden olyan, a dél-dunántúli régióban székhellyel rendelkező vállalkozás, melynek alkalmazotti létszáma meghaladja a 49 főt.


3. Agrár- és élelmiszeripari vállalkozás

Pályázhat minden olyan dél-dunántúli székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozás, melynek bejegyzett fő tevékenységi köre a mezőgazdasághoz, agrárgazdasághoz kapcsolható.


4. Egészségipari vállalkozás

Pályázhat minden olyan dél-dunántúli székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozás, melynek bejegyzett fő tevékenységi köre az egészségipar (gyógyszeripar, orvostudomány, farmakológia, biotechnológia, élettudományok, stb.) területén található.


5. Kamarai díj
A 3 megyei iparkamara 1-1 vállalkozást jelöl, melyek közül 1 kerül díjazásra a Bírálóbizottság döntése alapján. Erre a díjra azok a dél-dunántúli vállalkozások pályázhatnak, melyeket a kamarák felkérnek az indulásra.


6. Innovatív-ifjúság díj
Pályázhat minden olyan 16-26 év közötti fiatal, aki Baranya, Somogy vagy Tolna megye területén él, kutat.


Ezeken a díjakon felül kiosztásra kerül egy életműdíj is, melyet a DDRIÜ Nonprofit Kft terjeszt be és a Bírálóbizottság hagy jóvá. A díjat egy olyan, Dél-Dunántúlon tevékenykedő személy kaphatja meg, aki sokat tett a régió gazdasági fejlődéséért, kiemelt tekintettel az innovációs aktivitás pozitív alakulására. A DDRIÜ Nonprofit Kft fenntartja magának a jogot, hogy a személyt, személyeket
megnevezze, illetve hogy a díjat visszatartsa, ha nem talál megfelelő díjazottat.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatokat a mellékelt pályázati adatlapban leírtak szerint 1 példányban, A/4-es lapon, gépelt formában kell elkészíteni, illetve CD-re mentve postai úton eljuttatni a megadott címre.
A pályázati adatlapot a benyújtási határidőig továbbítani kell az innovacio@ddriu.hu e-mail címre is.
Kizáró ok: A pályázónak az elmúlt öt évben köztartozása volt, hatósági, testületi elmarasztalásban vagy bírságban részesült.


A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft a tudomására jutó üzleti titkokat, know-howt, illetve bármely más adatot bizalmasan kezel, a pályázók jogait nem sérti.

 

A pályázat elbírálása és díjazása

A beérkezett pályázatokat formailag a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai értékelik, majd a követelményeknek maradéktalanul megfelelt pályaműveket továbbítják a Bírálóbizottság részére. A végső döntést a díjazottakról a Bírálóbizottság hozza meg az
alábbi értékelési szempontok alapján:


1. A pályázat évét megelőző évben elért többleteredmény vagy többlet árbevétel és egyéb
műszaki, gazdasági előnyök.
2. Eredetiség, újszerűség, innovatív tartalom.
3. Társadalmi hasznosság kiemelten vizsgálva a Dél-dunántúli régióra gyakorolt hatást. (Az ifjúsági díj esetében az 1. értékelési pontot figyelmen kívül lehet hagyni). A pályázat elbírálásánál kiemelten kerül értékelésre az innovatív termék/szolgáltatás, amely több év óta a nemzetközi piacokon is értékesítésre kerül. Vállalkozások esetében további előnyt jelent, ha a gazdálkodó szervezet eredményes tevékenységet folytat, régiós beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik, illetve az innováció regionális közreműködéssel valósult meg.
Az ifjúsági díj esetében előnyt jelent, ha az innovációs ötlet piacképes megoldást takar, illetve innovációs szereplők támogatását élvezi.
A pályázók közül minden kategóriában 1-1 pályázó nyeri el a Dél-dunántúli Régió INNOVÁCIÓS DÍJAT, melynek tényét jogosult üzleti dokumentumain, reklámanyagain feltüntetni. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft lehetőséget biztosít a nyertes projektek bemutatására a hírlevelében, illetve a honlapján.
A díj: Iparművészeti üvegkerámia és oklevél, valamint az Ifjúsági díj kategóriában 250.000 Forint pénzjutalom.
A pályázatok összefoglalóit a DDRIÜ Nonprofit Kft a honlapján is közzéteszi, illetve kiadványaiban ismerteti.


A díjak átadására 2011. november 3-án, a Magyar Tudomány Napján kerül sor Szekszárdon, a Városháza dísztermében.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázati csomagot az alábbi címre kell (postai úton vagy személyesen) eljuttatni 2011. október 11. 16:00 h (postai bélyegző időpontja):
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Király utca 23-25.
A borítékra írják rá: „Dél-dunántúli Regionális Innovációs Díj pályázat 2011”.
A pályaművet magyar nyelven 1 eredeti példányban továbbá CD adathordozón 1 példányban kell benyújtani. Továbbá a pályázati adatlapot elektronikus formában továbbítani kell az innovacio@ddriu.hu e-mail címre is.

 

A benyújtandó pályázati csomag összeállítása:

• Pályázati adatlap
• Nyilatkozat
• CD melléklet tartalma:
- pályázati adatlap,
- vállalkozás logója,
- a pályamű tárgyához és/vagy a vállalkozáshoz kapcsolódó max. 5 db fotó,
- egyéb mellékletek
• Fotó a pályamű tárgyára vonatkozóan (max. 5 db)
• Egyéb mellékletek: szakvélemények, cikkek, kiadványok stb.


A pályázati felhívással és adatlappal kapcsolatban további információval a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft munkatársai szolgálnak:
Kocsis Tamás (tamas.kocsis@ddriu.hu) Kiss Milán (milan.kiss@ddriu.hu) Telefon: 72/511-676


A pályázati felhívás és a letölthető adatlap a www.ddriu.hu oldalon is megtalálható!