JOGI NYILATKOZAT

www.menokkapu.hu

Jelen Jogi Nyilatkozat a Logod Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1012 Budapest, Logodi utca 49., Cégjegyzékszám: Cg.01-06-211484) által üzemeltetett, www.mernokkapu.hu Internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Portál) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

1. / A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Portál látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Portál szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

2. / A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, különösen a Felhasználói Szabályzat a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

3. / A Portál célja, hogy segítse a mérnöki gondolatok, célok, vélemények megjelenését, az építészek és a mérnökök szakmai szempontjainak és gazdasági érdekeinek érvényesülését a felhasználók eligazodását a mérnökpolitikai kérdésekben, a trendek, az innováció, és általában a a műszaki élet kérdéseiben. Ennek keretében különböző funkciókkal támogatja a Felhasználók aktivitását adott témakörökben, illetve segíti a célszerű webes szolgáltatások elérését.

4. / A Portál szolgáltatásainak része a más webes tartalmakban közzétett hírek, információk ismeretek közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a biztosítása. A Portál működtetője nem ellenőrzi az ilyen módon hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5. / A Portál szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a Portál vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja.

6. / A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.mernokkapu.hu portál bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Portálon (x) jellel megjelölt tartalmak, valamint * jellel jelölt linkek hirdetésnek minősülnek.

7. / A Felhasználó valós adatainak (név, email cím) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik meg. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben szakmai reklámajánlatokat is küldjön számára.

8. / A Portál szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Portál működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Portál képviselőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9. / A Portál által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Portál jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, a Portál jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

10. / Amennyiben a Portál tudomására jut, hogy szolgáltatása keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Portál saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

11. / A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver hibamentes működéséért, felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

12. / A Portál szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

13. / Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Portállal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Portál által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles a Portálnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Portálot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

14. / Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Portál ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Portál birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

15. / A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

16. / A Logod Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Logod Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Logod Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, email címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

Logod Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság